×
Vytvárame riešenia
29.3.2018
Ako odstrániť problémy keď nefunguje gulp alebo Git v Netbeans
Včera som aktualizoval niektoré projekty a narazil som hneď na dva problémy v NetBeans. NetBeans totiž používam na spúšťanie úloh v gulpe a prácu s Gitom. Oba tieto programy mi zrazu prestali pracovať.
6.5.2017
Zaujímavá klávesová skratka pre NetBeans
V tomto krátkom článku predstavím klávesovú skratku, na ktorú som prišiel len dnes. Súčasťou tejto klávesovej skratky je aj niečo, čo som včera hľadal v pluginoch pre NetBeans, no moje hľadanie nebolo úspešné. Preto som bol milo prekvapený, že to čo
6.5.2017
Nástroje pre efektívnu prácu s HTML
V tomto článku predstavím dve podobné riešenia, ktorých úlohou je zrýchliť zápis elementov jazyka HTML a ich atribútov. Ide o takzvané code completion nástroje, ktoré po stlačení kombinácie kláves vykonajú kompletizačnú akciu alebo ponúknu možnosti.
11.2.2017
Prečo v NetBeans nie je kompilovaný import lessu
Prednedávnom som mal problém, kedy importované súbory *.less mi po zmene nechceli v NetBeans spustiť kompilátor. Bol som tak nútený vždy spraviť dáku zmenu v hlavnom súbore *.less, aby sa zmeny premietli do css, resp. aby sa spustil kompilátor pre le
16.1.2017
Kde sa nachádzajú gulp.cmd, less.cmd a ďalšie batch súbory
Pri inštalácií balíčkov cez npm nie sú ich súčasťou batch súbory, ktoré sú potrebné pre ich spúšťanie. Tie sa napríklad vyžadujú, ak chceme mať implementované balíčky do vývojového prostredia NetBeans a pracovať s nimi priamo v NetBeans.
26.12.2016
Ako v NetBeans zapnúť podporu short tags
Pri práci s vývojovým prostredím NetBeans 8.2 ma prekvapila situácia, že zrazu nemám v PHP projekte podporu autocomplete. Zalomil som PHP tagy a ani tak sa nič nedialo, dokonca nebol rozpoznaný ani PHP programový kód. Pridal som štandardný zápis ?php
25.12.2016 (posledná aktualizácia 16.1.2017)
Ako vytvoriť súbor lessc.cmd
Pri práci s NetBeans a Less je potrebné pre automatické mapovanie a transformovanie súborov *.less na *.css definovať cestu k súboru lessc.cmd. Aj keď NetBeans uvádza, že mu stačí prístup k súboru lessc, na Windows 8 je potrebné použiť súbor lessc.c
18.12.2016
Ako v NetBeans zmeniť súbor s triedou main
Podobne ako vo Visual Studiu aj v NetBeans je pri vytvorení projektu nastavený súbor, z ktorého bude spúšťaná metóda main(). Ak chceme pracovať v rámci jedného projektu s viacerými súbormi obsahujúcimi triedu main(), je potrebné vykonať nasledujúci p
13.11.2016
Ako odstrániť v NetBeans chybu favicon.ico net::ERR_EMPTY_RESPONSE
V IDE NetBeans môže používateľ pri práci so súbormi HTML v konzole naraziť na chybové hlásenie http://localhost:8383/favicon.ico net::ERR_EMPTY_RESPONSE. Hlásenie oznamuje, že nie je definovaná ikona. Jedným z riešení je túto ikonu fyzicky vytvoriť v
24.8.2014
Ako v NetBeans nastaviť premennú @author
Pri vytváraní súborov je možné definovať v template nielen text, ale prostredníctvom premenných aj autora súboru.
24.8.2014
Ako v NetBeans aktivovať podporu pre short tags
Pri práci so súbormi php je v NetBeans z nepochopiteľných príčin vypnutá podpora short tags, teda zápisu ? ?. Namiesto toho je potrebné uvádzať zápis ?php ?, v opačnom prípade nebude syntax v súbore zvýraznená a nebude fungovať ani formátovanie.
7.1.2014
Ako zobraziť všetky importované šablóny v NetBeans 7.4
Už dlhšiu dobu je k dispozícii IDE NetBeans 7.4, no kvôli nezobrazovaniu používateľom vytvorených šablón, ktoré boli importované z verzie 7.3.1, stále používam predchádzajúcu verziu. Keďže tento problém neodstránili ani najnovšie aktualizácie, rozhod
24.10.2013
Kde má NetBeans uložené šablóny
V rámci programovania rovnako ako zdrojové súbory je vhodné zálohovať aj vytvorené šablóny. Dôvodom ich potreby môže byť napríklad reinštalácia operačného systému alebo ich prítomnosť na inom počítači.
20.10.2013 (posledná aktualizácia 24.10.2013)
Ako vytvoriť šablónu v NetBeans
Medzi efektívne techniky programovania patria aj vopred pripravené šablóny. Tie následne stačí mierne modifikovať a k dispozícii je rýchlo funkčný kód. Z tohto pohľadu nezaostáva ani vývojové prostredie NetBeans, ktoré rovnako ako iné IDE ponúka tvor
30.6.2013
Ako definovať znakovú sadu v NetBeans
Pri tvorbe aplikácií je veľmi dôležité definovať znakovú sadu, ktorá bude použitá vo vytváraných súboroch. Túto možnosť obsahuje aj vývojové prostredie NetBeans. Nastavenie znakovej sady sa vzťahuje na projekt a je to možné vykonať nasledujúcim postu
30.6.2013
Ako nastaviť kompilátor pre C/C++ projekt v NetBeans
V prípade, že používateľ NetBeans chce pracovať s projektmi C a C++, musí definovať kompilátory, ktoré majú byť použité. V opačnom prípade nebude môcť vytvorený program z vývojového prostredia spustiť.
18.4.2013
Ako manažovať server v NetBeans
Pri práci s aplikáciami vo vývojovom prostredí NetBeans je niekedy potrebné reštartovať alebo zastaviť spustený server, prípadne zmeniť jeho existujúce nastavenia. Činnosti súvisiace s nainštalovanými servermi v prostredí NetBeans je možné vykonávať
12.4.2013 (posledná aktualizácia 14.11.2013)
Ako zistiť zdrojový kód súboru class
Pri tvorbe programov v jazyku Java je niekedy potrebné zistiť zdrojový kód súboru *.class. Keďže ide o bajtový kód, obsah súboru nie je možné zobraziť spôsobom akým sa bežne zobrazujú zdrojové súbory jazyka Java. Pre tento účel je možné zvoliť naprík
8.3.2013
Java Error: Prohibited package name
Začínajúci programátori v jazyku Java môžu hneď pri prvom svojom testovacom projekte naraziť na chybové hlásenie: java.lang.SecurityException: Prohibited package name:, ktoré končí výpisom Exception in thread "main" Java Result: 1 aj napriek tomu, že
2.3.2013 (posledná aktualizácia 30.6.2013)
Ako správne inštalovať Tomcat pre Netbeans
Po nainštalovaní aplikačného servera Tomcat a spustení Java projektu v NetBeans môže síce build prebehnúť v poriadku, ale aplikácia sa už nespustí. Dôvodom tohto správania je spôsob inštalácie aplikačného servera Tomcat.
7.2.2013 (posledná aktualizácia 25.8.2013)
Ako inštalovať Apache Tomcat pre Netbeans
Integrované vývojové prostredie NetBeans umožňuje počas svojej inštalácie vybrať aj aplikačný server Apache Tomcat. Ten však často býva starší ako je jeho aktuálna verzia. Ak chce používateľ nainštalovať najnovšiu verziu Apache Tomcat, musí vykonať
Nahor