×
Vytvárame riešenia
23.2.2014
Prečo resetovať nastavenia CSS
Pri práci na projektoch, kde sa vyžaduje jednotné zobrazovanie, je vhodné aplikovať resetovaciu šablónu. Veľkou výhodou takejto šablóny je eliminácia stavov, kedy layout v prehliadači pre vývoj je odlišný od layoutu v ostatných podporovaných prehliad
2.11.2013
Ako zmazať vytvorené databázy a tabuľky cez Web SQL
Súčasťou návrhu jazyka HTML5 bolo aj databázové API nazvané Web SQL Database. Žiaľ v novembri 2010 pracovná skupina W3C zastavila vývoj a podporu tohto databázového riešenia pre internetové prehliadače. Aj napriek ukončeniu vývoja API Web SQL Databas
13.5.2013
Ako stiahnuť dokument namiesto zobrazenia (HTML5)
Súčasné internetové prehliadače preferujú zobrazovanie dokumentov, ktoré sú uvedené v odkazoch, pred ponukou na stiahnutie dokumentu do počítača. Toto správanie nemusí byť vždy žiadúce. Našťastie s príchodom HTML5 je tu možnosť potlačiť zobrazenie d
Nahor