×
Vytvárame riešenia
6.5.2017
Nástroje pre efektívnu prácu s HTML
V tomto článku predstavím dve podobné riešenia, ktorých úlohou je zrýchliť zápis elementov jazyka HTML a ich atribútov. Ide o takzvané code completion nástroje, ktoré po stlačení kombinácie kláves vykonajú kompletizačnú akciu alebo ponúknu možnosti.
4.2.2017
Ako generovať web z JSONa
V tomto článku chcem predstaviť môj nový projekt s názvom JSON to HTML head for PHP (json2htmlhead), ktorý som umiestnil na GitHub. Projekt v jazyku PHP slúži na generovanie elementu head z dát vo formáte JSON. Má širokú podporu elementov meta vrátan
22.1.2017
Top 35+ online validátorov pre vývojárov
V tomto článku dávam do pozornosti moju novú aplikáciu Online Validators, ktorá obsahuje viac ako 35 validačných nástrojov pre vývojárov.
28.11.2016
Ako vo vývojovom prostredí STS vygenerovať dokumentáciu HTML pre aplikáciu v jazyku Java
V tomto článku predstavím, ako vytvoriť dokumentáciu HTML z komentárov Javadoc vo vývojovom prostredí STS. Keďže vývojové prostredie STS je upravený Eclipse, uvedený postup by mal fungovať aj pre vývojové prostredie Eclipse.
15.3.2014
Spoznávame Dojox form manager - časť 7
V tejto časti venovanej Dojox form manageru si predstavíme ďalší efektívny spôsob použitia tohto zaujímavého komponentu. Tentoraz pôjde o vytvorenie nového widgetu, ktorý rozšíri pôvodný widget, čím odpadá problém so scopom.
23.2.2014
Prečo resetovať nastavenia CSS
Pri práci na projektoch, kde sa vyžaduje jednotné zobrazovanie, je vhodné aplikovať resetovaciu šablónu. Veľkou výhodou takejto šablóny je eliminácia stavov, kedy layout v prehliadači pre vývoj je odlišný od layoutu v ostatných podporovaných prehliad
26.1.2014
Spoznávame focusNode (Dojo)
Widgety z frameworku Dojo Toolkit v rámci svojej štruktúry pracujú s focusNode. Vďaka tomu je možné používať zápis widget.focus(). Focus sa používa pre rýchlu navigáciu po stránke a spolu s kombináciou ďalších zápisov je určený najmä pre nevidiacich
8.12.2013
Tipy a triky - vraciame sa k 8-bitom
Tí čo sa vo svojom detstve stretli s osem bitovými počítačmi si určite spomenú na farebné pásy, ktoré veľmi často demonštrovali farebnú paletu a možnosti počítača. Nedávno som sa pri práci s Dojo a špeciálnym farebným vykresľovaním dgridu stretol s n
7.9.2013
Ako správne aplikovať vlastnosť clear (CSS)
Pri práci s obtekaním prostredníctvom vlastnosti float môže vývojár naraziť na problém so zrušením obtekania prostredníctvom vlastnosti clear. V tomto článku budú predstavené dva spôsoby, ktoré ignorujú zrušenie obtekania prostredníctvom vlastnosti c
22.6.2013 (posledná aktualizácia 15.3.2014)
Spoznávame Dojox form manager - časť 6
V tejto časti venovanej widgetu Dojox form manager sa opäť vrátim k HTML atribútom data-dojo-attach-point a data-dojo-attach-event, keďže všímavý čitateľ určite postrehol, že HTML atribút data-dojo-attach-event nebolo možné aplikovať na dijity vo wid
13.5.2013
Ako stiahnuť dokument namiesto zobrazenia (HTML5)
Súčasné internetové prehliadače preferujú zobrazovanie dokumentov, ktoré sú uvedené v odkazoch, pred ponukou na stiahnutie dokumentu do počítača. Toto správanie nemusí byť vždy žiadúce. Našťastie s príchodom HTML5 je tu možnosť potlačiť zobrazenie d
11.5.2013 (posledná aktualizácia 24.5.2013)
Na čo si dať pozor pri práci s widgetmi vo frameworku Dojo
Pri práci dijitmi, ale aj s rôznymi widgetmi, môže autor naraziť na viacero situácií, kedy sa daný widget nevykresli alebo namiesto vykreslenia widgetu sa zobrazí chybové hlásenie v konzole internetového prehliadača. A práve vyhnutiu sa uvedeným prob
9.5.2013 (posledná aktualizácia 10.5.2013)
Šablóna dokumentu HTML5 pre Dojo 1.9
Nová verzia frameworku Dojo (verzia 1.9) prináša množstvo zmien a opráv existujúcich chýb. Zmene sa nevyhla ani šablóna pre prácu s Dojom, ktorá už neodporúča doteraz používaný modul dojo/ready. Dôvodom tejto zmeny je aktualizácia dijitov.
8.5.2013
Dojo nasleduje jQuery
Po jQuery je tu ďalší významný hráč, ktorý dávam zbohom starým internetovým prehliadačom. Od verzie 1.9 Dojo Toolkit prestal podporovať Internet Explorer 6 a 7. Je otázkou času kedy padne podpora aj Internet Explorera 8, ktorý patrí v súčasnosti k na
27.4.2013
Zbohom staré prehliadače
Tak a je to konečne tu. To čo propagujem už dlhšiu dobu aj prostredníctvom stránok How to ... sa stáva realitou aj vo svete JavaScriptu. Podpora starých internetových prehliadačov sa už stáva minulosťou a začínajú sa preferovať vymoženosti nových št
24.4.2013
Tipy a triky - ako rýchlo spraviť dokument HTML editovateľným
Jazyk HTML5 prináša nový atribút contenteditable, ktorý umožňuje editovať elementy v dokumente. A práve na tejto vlastnosti je založený nasledujúci trik, ktorý rýchlo spraví celý obsah dokumentu HTML editovateľným. Pre sfunkčnenie uvedeného kódu je m
24.4.2013
Tipy a triky - ako zaujímavo použiť element textarea
Element textarea je najčastejšie v dokumentoch používaný ako pole pre vkladanie viacriadkového textového obsahu. Túto vlastnosť je možné využiť aj pre vytvorenie dokumentu HTML s podobným správaním ako majú textové editory. Pre sfunkčnenie uvedeného
21.4.2013
Komentáre v programovom kóde
Komentáre tvoria súčasť každej aplikácie. Tak ako rôzne časti programového kódu aj komentáre majú svoje pravidlá. Okrem spôsobu ich zápisu (coding style) je potrebné sa riadiť aj ďalšími pravidlami, ktoré vytvárajú programový kód kvalitnejším a prehľ
17.4.2013
Ako zakázať meniť veľkosť elementu textarea
Element textarea ako pole pre viacriadkový textový vstup patrí k často používaným prvkom vo formulároch. S príchodom nových verzií internetových prehliadačov pribudla možnosť dynamicky meniť na stránke rozmery tohto poľa používateľom, čo môže byť pre
13.4.2013 (posledná aktualizácia 22.2.2014)
Šablóna pre tvorbu widgetov vo frameworku Dojo
Dojo framework okrem vlastných widgetov ponúka možnosť vytvárať aj vlastné widgety. Tie sa zväčša tvoria prostredníctvom šablón v jazyku HTML, ktoré sú uložené v externých súboroch. Pre ich implementovanie do aplikácie je potrebné nahrať príslušné mo
27.3.2013 (posledná aktualizácia 31.3.2013)
Čo znamená CDN
Pri tvorbe dokumentov HTML môže programátor naraziť na pojem CDN. Ide o skratku, ktorá má kuriózne dva výklady. Prvým je Content Delivery Network a druhým Content Distribution Network. CDN je služba, ktorá poskytuje zdieľanie súborov. Pre konzumentov
25.3.2013 (posledná aktualizácia 13.4.2013)
Aké vrstvy obsahujú dokumenty HTML
Spôsob tvorby internetových stránok s príchodom nových technológií a techník sa postupne začal meniť. Kým v minulosti sa všetky zápisy vykonávali v dokumentoch HTML, v súčasnosti sa kladie veľký dôraz na oddelenie obsahu od všetkého, čo môže tento ob
25.3.2013
Čo dokáže jazyk HTML
Asi každého začínajúceho programátora skôr ako sa rozhodne pre štúdium niektorého z programovacích jazykov alebo technológií zväčša zaujíma, čo všetko je možné danou technológiou vytvoriť. V tomto článku sú stručne predstavené možností jazykov HTML,
21.3.2013 (posledná aktualizácia 9.5.2013)
Šablóna dokumentu HTML5 pre Dojo 1.8
Medzi nové šablóny, ktoré sú zverejnené na stránkach How to ..., patria už aj šablóny pre prácu s frameworkom Dojo. Šablóny používajú aktuálnu verziu 1.8.3. V prípade, že chce čitateľ pracovať s najnovšími prvkami frameworku Dojo, je potrebné aktuali
22.2.2013
Error : Unexpected XSLT element 'param'
Pri práci s parametrami v jazyku XSLT s použitím PHP sa môže používateľ stretnúť s chybovým hlásením XSLTProcessor::transformToXml(): Unexpected XSLT element 'param'. Toto hlásenie sa zobrazí, ak je definícia parametra umiestnená na nesprávnom mieste
13.2.2013 (posledná aktualizácia 14.2.2013)
Ako na dokumenty HTML5 a metódu getElementById() v PHP
PHP v súčasnosti pri nahratí fragmentov HTML5 prostredníctvom triedy DOMDocument zobrazuje chybové hlásenia, ktoré je možné vypnúť napríklad cez displayError. Vypnutím displayError ale programátor stráca kontrolu nad zvyškom kódu. Ďalšou možnosťou
10.2.2013
Šablóna dokumentu HTML5 pre jQuery
K šablónam (templates), ktoré sa nachádzajú na stránkach How to ..., dopĺňam šablónu pre prácu s populárnou JavaScriptovou knižnicou jQuery. Šablóna je vytvorená v jazyku HTML5 a používa knižnicu jQuery vo verzii 1.9.1.
2.2.2013
Ako odstrániť orámovanie elementu img v Internet Exploreri
Internet Explorer žiaľ patrí k prehliadačom, ktoré majú najhoršiu podporu štandardov, používa proprietárne riešenia a musí sa mu venovať oveľa väčšia pozornosť ako prehliadačom Opera, Firefox a Google Chrome. Jedným z príkladov je aj orámovanie obráz
12.1.2013 (posledná aktualizácia 10.2.2013)
Na čo si dať pozor pri študovaní programovacích jazykov
Na trhu je množstvo odborných titulov zaoberajúcich sa rôznymi programovacími jazykmi. Medzi ne patria aj jazyky CSS, JavaScript, PHP, HTML, XHTML a ďalšie. Žiaľ autori vo väčšine prípadov nesprávne uvádzajú príklady a zápisy z komplementárnych jazyk
8.1.2013
Error: [8]: Undefined index: HTTP_REFERER
Pri práci so superglobálnou $_SERVER môže programátor naraziť na chybové hlásenie Error: [8]: Undefined index: HTTP_REFERER. Dôvodom chybového hlásenia je fakt, že pole $_SERVER neobsahuje index HTTP_REFERER. Tento jav nastáva, ak je súbor so zápisom
6.1.2013 (posledná aktualizácia 8.1.2013)
Pozor na Crawlery a Ajax
Už dosť dlhú dobu mám vytvorený projekt How to ... prostredníctvom AJAXu - asynchrónneho nahrávania dokumentov. Po neustálej analýze návštevnosti som zistil, že aj napriek rôznym odporúčaniam pre AJAX, takto vytvorené stránky nebudú nikdy vo vyhľadáv
6.1.2013
Ako na chyby v dokumentoch HTML a XHTML
Obsah dokumentov HTML, XHTML, ale aj XML je tvorený značkami. Značky definujú obsah, ktorý bude zobrazený. Obsah môže byť interný alebo externý. Dokument s nesprávnymi značkami nielen že je nesprávne štruktúrovaný, ale navyše neprejde ani validátorom
4.1.2013
Ako spustiť dokumenty HTML a XHTML
Práca s dokumentmi HTML a XHTML, ktoré tvoria internetové stránky, je veľmi jednoduchá. Dokumenty XHTML a HTML aby boli ľahko identifikovateľné aplikáciami, používajú príponu *.htm alebo *.html. Je na programátorovi, ktorú príponu pre prácu s dokumen
4.1.2013
Jazyk XHTML a XML
V minulosti bolo možné písať značky jazyka HTML malými aj veľkými písmenami alebo ich kombináciu a prehliadače aj validátory takýto zápis akceptovali. Jazyk XHTML ako nástupca jazyka HTML4, povoľuje zápis elementov, atribútov a preddefinovaných hodnô
4.1.2013
Ako tvoriť dokumenty HTML
Dokumenty HTML, XHTML, XML, CSS, JavaScript, PHP a ďalšie, ako bežné textové súbory, je možné písať v obyčajnom textovom editore Notepad. Pre programátorov sú k dispozícii voľne šíriteľné kvalitné nástroje, medzi ktoré patria Notepad++ a PSPad Editor
31.12.2012 (posledná aktualizácia 1.1.2013)
Atribút style ako súčasť skupiny atribútov core
V dokumentácii pre jazyk XHTML 1.1 od konzorcia W3C sú pre zjednodušenie popisu obsahu uvádzané skupiny atribútov. Jednou z nich je aj skupina atribútov core, kam patria atribúty: xml:space, class, id a title. Táto skupina obsahuje v deklarácii DTD
31.12.2012
Element script (ne)podporovaný aj ako prázdny element
V rámci pravidiel jazyka XML, a teda aj XHTML a HTML5, sa elementy delia na párové a nepárové (prázdne - empty). Párové elementy obsahujú otváraciu a zatváraciu značku. Medzi značkami je umiestnený obsah pre zobrazenie. Obsahom môže byť text alebo pl
26.12.2012
Meta zápis content-language už nie je podporovaný
V dokumentoch HTML vo verzii HTML 4 a XHTML bolo možné pre deklarovanie jazyka, v ktorom je dokument napísaný, používať meta zápis content-language. V súčasnosti tento zápis už nie je podporovaný a pri validácii dokumentu s týmto meta zápisom validát
19.12.2012
Úvod do tvorby internetových stránok (HTML)
Tvorba internetových stránok je veľmi populárna činnosť najmä pre začínajúcich programátorov. Postupným zdokonaľovaním týchto schopnosti a obohacovaním o ďalšie programovacie jazyky je zároveň aj vstupnou bránou do tvorby aplikácií.
7.12.2012 (posledná aktualizácia 23.2.2013)
Zabudnite na znakovú sadu Windows-1250, je tu UTF-8
Nie je tak dávno, čo všade kde som pozrel, bola uvádzaná znaková sada pre slovenské prostredie windows-1250, prípadne cp-1250, iso-8859-1, iso-8859-2 a ďalšie. Tento jav bol vo všetkej dostupnej odbornej literatúre, ktorá bola na slovenskom a českom
7.12.2012 (posledná aktualizácia 17.2.2013)
Šablóna dokumentu HTML5
Na internete je veľa rôznych druhov HTML template-ov a boilerplate-ov pre jazyk HTML, ktoré sú pre začínajúcich webových vývojárov mätúce. Obsahujú množstvo zbytočností, ktoré autor ani nevyužije a zbytočne robia jednoduchý programový kód neprehľadný
7.12.2012 (posledná aktualizácia 17.2.2013)
Šablóna dokumentu XHTML 1.1
V rámci študovania jazykov HTML a XHTML som používal množstvo rôznych vlastných šablón pre jednotlivé typy dokumentov. Postupne som ich vylepšoval až som v rámci dokumentu XHTML 1.1 došiel do podoby, ktorú predstavujem v tomto príspevku.
30.11.2012 (posledná aktualizácia 9.1.2013)
Zabudnutý apostrof spôsobuje nevalidný zápis dokumentu
Pri používaní skriptu, kde sa generuje markup, môžu neošetrené znaky spôsobiť nepredvídateľné a ťažšie identifikovateľné chyby programu. Jedným z týchto znakov je aj apostrof v prípade, ak má byť vytvorený markup s atribútmi a hodnotami.
Nahor