×
Vytvárame riešenia
13.11.2016
Ako odstrániť v NetBeans chybu favicon.ico net::ERR_EMPTY_RESPONSE
V IDE NetBeans môže používateľ pri práci so súbormi HTML v konzole naraziť na chybové hlásenie http://localhost:8383/favicon.ico net::ERR_EMPTY_RESPONSE. Hlásenie oznamuje, že nie je definovaná ikona. Jedným z riešení je túto ikonu fyzicky vytvoriť v
Nahor