×
Creating solutions
18.11.2016
Ako aplikovať DnD na elementy (JavaScript)
V tomto článku predstavím riešenie, ktoré demonštruje prácu s drag and drop na elemente. Celý princíp je postavený na tom, že pri začatí akcie drag je elementu pridelené špeciálne id a po skončení, pri akcii drop, je na základe tohto id element vyhľa
10.8.2016
Je potrebné vyhľadávať uzly v DOM?
Dnes som zistil jednu zaujímavosť, ktorá ma prekvapila a zároveň vytvorila množstvo otázok. Namiesto getElementById(), $("#id") či dom.byId(id) stačí iba zadať id uzla.
Top