×
Vytvárame riešenia
19.8.2019
Pripomienky na petržalské parkovanie
Keďže mojim cieľom je prinášať ľudom zvyšovanie kvality života a životnej úrovne a nie hádzať samé polená pod nohy, rozhodol som sa v tomto blogu uviesť návrhy, ktoré som zaslal primátorovi aj starostovi Petržalky.
22.7.2019
Návrh zlepšenia dopravy v Bratislave - Veľký okruh Petržalky
V tomto článku chcem navrhnúť vytvorenie špeciálnych pruhov (pruhy elektromobility) v Petržalke. Riešenie navrhuje vytvorenie špeciálnych pruhov pri krajnici pre elektro bicykle, elektro kolobežky a elektro skateboardy so šírkou aspoň 1 meter na hlav
2.6.2019 (posledná aktualizácia 3.7.2019)
Návrh na riešenie parkovania v Bratislave
Na úvod tohto príspevku chcem podotknúť, že tiež som za určité pravidlá v parkovaní, ale nielen pre vodičov, ale aj pre developerov. Tiež ma hnevá, že je veľa vodičov, ktorí sú leniví odparkovať auto normálne a snažia sa ho zaparkovať "rovno pred vch
29.11.2017
Ako rýchlo zlepšiť dopravu v mestách
Tento článok nadväzuje na predchádzajúce články, v ktorých som navrhoval zlepšenie dopravy. Tentoraz sa zameriam na to, čo sa dá spraviť už teraz, kým sa vybudujú nové električkové a vlakové trate a stanice.
29.10.2015
Ako spoplatniť parkovanie tak, aby bolo akceptované verejnosťou
V predchádzajúcich článkoch som sa venoval parkovaniu najmä z pohľadu kritiky súčasného stavu a potreby vybudovania infraštruktúry a alternatívnej dopravy pred tým, ako by sa malo zaviesť spoplatnenie parkovania. V tomto článku sa chcem zamerať na ko
27.10.2015 (posledná aktualizácia 29.10.2015)
Ako by mala vyzerať Bratislava a iné mestá pred spoplatnením parkovania
Tento článok nadväzuje na predchádzajúci, v ktorom som sa venoval parkovaniu. Čoraz viac názorov ma udivuje, ako mnohí z diskutujúcich porovnávajú Bratislavu s inými veľkými metropolami, kde je platené parkovanie už niekoľko rokov. Žiaľ Bratislava z
23.10.2015
Ako vytvoriť efektívny parkovací systém v Bratislave a nespraviť chaos
Tento článok vznikol ako odozva toho, čo sa začalo diať nielen v Bratislave ohľadom parkovania. Chcem predstaviť prístup a riešenia, ako by to malo byť a čo všetko by sa malo brať do úvahy.
Nahor