×
Vytvárame riešenia
24.8.2014
Ako v NetBeans nastaviť premennú @author
Pri vytváraní súborov je možné definovať v template nielen text, ale prostredníctvom premenných aj autora súboru.
Nahor