×
Creating solutions
16.4.2017
Ktoré elementy podporujú tabindex (HTML)
Vývoj jednotlivých programovacích jazykov a frameworkov neustále napreduje. Výnimkou nie je ani jazyk HTML, kde pribúdajú nové elementy, funkcie a atribúty. V tomto krátkom článku predstavím elementy, ktoré podporujú atribút tabindex.
Top