×
Vytvárame riešenia
28.8.2016
Ako zmeniť riadky na stĺpce v Microsoft Office Excel
V tomto článku predstavím ako zmeniť riadky na stĺpce. Možno sa niekto pýta, prečo túto funkcionalitu využívať, veď to píšem rovno tak ako potrebujem. Táto funkcia je veľmi užitočná najmä v prípade, ak sa kopírujú dáta z iného zdroja, ktorý ako nasch
19.6.2013
Ako automaticky prispôsobiť text bunke (Excel)
Pri práci s programom Excel z kancelárskeho balíka MS Office je niekedy potrebné zachovať rozmery buniek a zabezpečiť bunky tak, aby ich obsah nepretekal. Takémuto nastaveniu sa hovorí prispôsobenie textu bunke.
11.6.2013
Ako získať text z obrázka prostredníctvom Microsoft Office
Microsoft Office a jeho program OneNote ponúka veľmi rýchly spôsob ako rozpoznať text na obrázku, vložiť ho do schránky operačného systému Windows a následne použiť v niektorom z programov kancelárskeho balíka Microsoft Office alebo v inej aplikácii.
11.6.2013
Ako získať snímku obrazovky prostredníctvom Microsoft Office
Microsoft Office a jeho program OneNote ponúka veľmi rýchly spôsob ako vložiť zobrazený obraz alebo jeho časť do schránky operačného systému Windows a následne použiť v niektorom z programov kancelárskeho balíka Microsoft Office alebo v inej aplikáci
3.6.2013
Ako zabezpečiť zalamovanie textu presahujúceho bunku v Exceli
Pri práci v tabuľkovom procesore Excel je niekedy potrebné nastaviť automatické zalamovanie textu, ktorý presahuje definovanú šírku bunky. V opačnom prípade nastáva "pretekanie" textu bunky čo spôsobuje neželaný efekt.
5.5.2013
Ako odstrániť mriežku v Exceli
Pri práci s MS Office a programom Excel môže byť niekedy nežiadúce mať zobrazenú mriežku, ktorá zvýrazňuje bunky v hárku. Namiesto toho môže chcieť používateľ v dokumente zobrazovať vlastné orámovanie na bielom pozadí bez štandardnej mriežky, prípadn
2.5.2013
Ako zalomiť text v bunke Excelu
Pri používaní populárneho kancelárskeho balíka MS Office a programu Excel môže používateľ naraziť na problém, ako do bunky zapísať text s viacerými riadkami. Problémom je kláves Enter, ktorý namiesto očakávaného zalomenia riadka ukončí v bunke editác
20.4.2013
Ako zakázať zobrazovanie hlásenia povoliť úpravy v Microsoft Office
Pri otváraní dokumentov umiestnených na sieti, v Outlooku alebo na iných potenciálne nebezpečných miestach, sa pri otvorení niektorého z podporovaných formátov kancelárskeho balíka Microsoft Office môže zobraziť hlásenie: CHRÁNENÉ ZOBRAZENIE Postupuj
Nahor