×
Creating solutions
17.2.2013 (last update 16.3.2013)
Ako tvoriť príklady v jazyku C z príkazového riadka
Pre spoznávanie jazyk C je možné používať kompilátor gcc z vývojárskeho prostredia MinGW. Kompilátor gcc je umiestnený v adresári bin. Pre oddelenie príkladov a skompilovaných súborov od súborov MinGW je možné použiť nasledujúci postup.
17.2.2013
Ako kompilovať zdrojové súbory jazyka C
Kompiláciu zdrojových kódov v jazyku C (súbory s príponou *.c) je možné vykonávať v IDE (Integrated Development Environment) alebo priamo prostredníctvom kompilátora. Ak používateľ nemá nainštalované a nakonfigurované IDE, môže pre kompilovanie súbor
Top