×
Vytvárame riešenia
22.4.2017
Ako zobraziť button v list-group (Bootstrap)
V tomto krátkom článku predstavím, ako dizajnovo správne zakomponovať button do list-group. Štandardne je tlačidlo odsadené od okrajov položky čo je často nežiadúci stav. Odstránenie tohto stavu je možné vykonať nasledujúcim spôsobom.
11.2.2017
Ako po zatvorení Bootstrap dialogu vrátiť focus na pôvodné miesto
V tomto článku predstavím riešenie, ktorým sa zabezpečí vrátenie focusu na element, z ktorého bol dialóg vyvolaný. V mojom prípade som mal problém, že ak som zobrazil Bootstrap dialog a zatvoril ho, focus nezostal na pôvodnom mieste alebo bol vrátený
4.2.2017
Ako pre Bootstrap vytvoriť widget typu Input/Select
V súčasnosti mám rozpracovaných niekoľko projektov vo frameworku Bootstrap. Najnovšie som potreboval komponent, do ktorého môže používateľ priamo písať alebo si vybrať jednu z preddefinovaných hodnôt. Za týmto účelom som vytvoril nový projekt, ktorý
19.10.2016
Ako vytvoriť štruktúru komponentu Navbar (Bootstrap)
Pri práci s frameworkom Bootstrap je veľmi dôležité používať správne štruktúru jednotlivých komponentov. V opačnom prípade sa môžu objaviť designové "bugy", ktoré sa snažíme opraviť rôznymi zmenami natívnych nastavení čím sa narúša originálny design
9.10.2016 (posledná aktualizácia 19.10.2016)
Prečo nefunguje navbar-right (Bootstrap)
Pri tvorbe navigačného panela prostredníctvom komponentu Navbar môže nastať situácia kedy nefunguje zarovnanie obsahu cez triedu navbar-right vpravo. Dôvodom tohto javu môže byť nesprávne vnorenie obsahu s triedou navbar-right. Uvedenú situáciu budem
Nahor