×
Creating solutions

Základné oblasti pre návrh DMS a ECM

V rámci odbornej praxe a študovania technológií som nadobudol množstvo skúseností a znalostí, ktoré som sa v minulosti snažil prezentovať prostredníctvom publikácií, odborných článkov, konferencií a prednášok. Keďže v súčasnosti sa už týmto aktivitám nevenuje, rád by som sa postupne podelil o niektoré moje znalosti aj prostredníctvom projektu How to ....
Vzhľadom na bohatú znalostnú databázu, ktorú som si za tie roky vybudoval, by som chcel postupne zverejňovať aj krátke články so zameraním na manažment ICT. Tie by mali pomôcť najmä manažérom a študentom k pochopeniu základných princípov riadenia ICT a zároveň môžu byť aj vhodným podkladom pre referáty, dokumentácie, návrhy, odporúčania či rozhodovanie.
V tomto článku sa budem venovať základným okruhom pre tvorbu stratégie prípravy a nasadenia DMS (Document Management System) a ECM (Enterprise Content Management).
Základné oblasti pre návrh DMS/ECM:
  • Vstup dokumentu do systému (priame vytvorenie, fax, naskenovanie, nahratie/import existujúceho dokumentu)
  • Výstup dokumentu zo systému (mail, fax, tlač, uloženie/export do definovaného formátu, napr. PDF, xls, doc, jpeg)
  • Editovanie dokumentu, ukladanie, archivovanie
  • Zdieľanie dokumentu, evidovanie zmien
  • Podpora tímovej spolupráce / projektov
  • Workflow a schvaľovacie procesy
  • Šifrovanie dokumentov a bezpečnosť systému
  • Oprávnenia, audit a kontrola
  • Portabilita / použiteľnosť / nezávislosť na OS a použitom zariadení

Záver

Toto boli základné okruhy, ktorým by sa mala v prvom rade venovať pri tvorbe DMS a ECM pozornosť. A ktorým oblastiam pri návrhoch DMS a ECM venujete primárne pozornosť vy?


Manažment ICT,manažment,ICT,IT,DMS,ECM
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest