×
Vytvárame riešenia

Zabezpečovacie zariadenie Satel VERSA a hlásenie Bat.RX

Ako to už býva, aj tento článok vznikol preto, lebo výrobca zariadenia si neplní povinnosti, resp. v tomto prípade poskytuje nedostatočný manuál k zariadeniu Satel VERSA kvôli ktorému zákazník nevie čo má robiť. Konkrétne ide o chybové hlásenie Bat.RX už. x: Užívateľ x.
Pri hlásení typu Bat.RX už. x: Užívateľ x sa terminál správa ako po výpadku prúdu. Žiaľ v tomto prípade o výpadok prúdu nejde. Kým výpadok prúdu po potvrdení odstráni pípanie aj blikanie, v tomto prípade je možné odstrániť len pípanie. Ak používateľ nikdy nekonfiguroval bezpečnostné zariadenie, nevie že daný užívateľ je diaľkový ovládač.
Hlásenie Bat.RX už. 4: Užívateľ x hovorí, že ďiaľkový ovládač priradený ako užívateľ č.4 má už slabé batérie a je potrebné ich vymeniť. Po vymenení batérií a použití ovládača je potrebné ešte potvrdiť vyriešenie, aby prestal terminál blikať.
Obrázok: Chybové hlásenie Bat.RX už. 4: Užívateľ 4.
Chybové hlásenie Bat.RX už. 4: Užívateľ 4.

Záver

Na záver ešte jedno dôležité upozornenie. Umiestnenie batérií musí byť znamienkom + smerom k dlhšej časti ovládača. V opačnom prípade nebude ovládač fungovať. Taktiež treba myslieť na to, že ovládač má až dve batérie, aj keď to na prvý pohľad nevyzerá. Inak dopadnete ako ja, keď som musel dva krát ísť po batériu.


Hardvér,alarm,Satel VERSA,error
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších