×
Creating solutions

Vytvárame vlastný log (JavaScript)

V tomto článku predstavím tvorbu skráteného logovania, v ktorom už budú aplikované aj techniky z ECMAScriptu 6. Mimochodom už sa pracuje na ECMAScripte 7, takže front-end opäť napreduje míľovými krokmi, nehovoriac o TypeScripte a JSX a začínajúcom boji medzi Angularom a Reactom.
Ako prvé predstavím štandardné riešenie v "starom" JavaScripte.
Príklad: Vytvorenie metódy log().
1
2
3
4
5
var log = function (value) {
console.log(value);
};
log("Logged");
Teraz programový kód aktualizujeme o nový prvok. Vytvoríme z našej logovacej funkcie konštantu, takže po jej vytvorení nám nehrozí, že by sme ju neskôr omylom prepísali.
Príklad: Vytvorenie konštanty.
1
2
3
4
5
const log = function (value) {
console.log(value);
};
log("Logged");
V tomto duchu budem postupovať aj s ďalšími príkladmi. Teraz vytvorím to isté ale cez arrow function (podobné správanie ako Java Lambda Expressions). V podstate ide o identický zápis ako v predchádzajúcom príklade, ale v ECMAScripte 6.
Príklad: Aplikovanie arrow function.
1
2
const log = value => console.log(value);
log("Logged");
A ako posledný variant predstavím ten najjednoduchší.
Príklad: Odkaz na metódu log().
1
2
const log = console.log;
log("Logged");

Záver

Pre tých, ktorí chcú mať všetko rýchlo spravené, je takáto forma logovania ideálnym riešením.


JavaScript,log,console.log(),log(),arrow functions,Lambda Expressions
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest