×
Vytvárame riešenia

Vytvárame dropdown menu s HTML a CSS

V tomto článku predstavím ako rýchlo a jednoducho je možné vytvoriť menu, kde po umiestnení kurzora nad hlavnú položku sa zobrazia príslušné položky. Celé menu je vytvorené len v jazykoch HTML a CSS, teda bez potreby použitia JavaScriptu.
Hlavné položky menu sú umiestnené vedľa seba cez float : left;. Ponuka s položkami obsahuje tieň. Veľkosť položiek je tvorená cez vlastnosť padding. Šírka položiek je definovaná cez min-width.
Príklad: Zápis do elementu <style>.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
nav ul {
float : left;
margin : 0;
padding-left : 0;
}
.button {
background-color: black;
color: white;
padding: 16px;
font-size: 16px;
border: none;
cursor: pointer;
position: relative;
display: inline-block;
}
.button:hover, .button:focus {
background-color: #999999;
}
.button-menu {
display: none;
position: absolute;
background-color: #999999;
min-width: 160px;
overflow: auto;
left : 0;
top : 50px;
box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
}
.button-menu a {
color: white;
padding: 12px 16px;
text-decoration: none;
display: block;
}
.button a:hover {
background-color: #cccccc;
}
.button:hover .button-menu {
display:block;
}
.break {
clear : left;
}
Menu vytvorené v HTML je z dôvodu sémantiky umiestnené v elemente <nav> a položky v elementoch <ul> a <li>.
Príklad: Zápis do elementu <body>.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
<nav>
<ul>
<li class="button">Menu 1
<ul class="button-menu">
<li><a href="#home">Home 1</a></li>
<li><a href="#about">About 1</a></li>
<li><a href="#contact">Contact 1</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li class="button">Menu 2
<ul class="button-menu">
<li><a href="#home">Home 2</a></li>
<li><a href="#about">About 2</a></li>
<li><a href="#contact">Contact 2</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
</nav>
<div class="break">Content</div>
Celý princíp tohto menu je založený na zobrazovaní a skrývaní <ul class="button-menu"> pri akcii hover nad <li class="button">.
Obrázok: Výsledok programového kódu.
Výsledok programového kódu.

Záver

Ak ste vytvorili zaujímavé rozšírenia tohto menu, podeľte sa o ne prostredníctvom komentára.


HTML,CSS,menu,dropdown menu
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších