×
Creating solutions

Uncompilable source code - Erroneous ctor sym typ (Java)

Pri programovaní v jazyku Java môže programátor naraziť na chybové hlásenie: Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: Uncompilable source code - Erroneous ctor sym type: MethodName.<init>. Pre kompiláciu programu a odstránenie chyby je možné vykonať jeden z dvoch uvedených spôsobov.
Buď sa zmení názov metódy/constructora, ktorá sa volá alebo sa pri volaní uvedie aj názov package. Dôvodom chyby je existencia viacerých constructorov s rovnakým názvom v importovaných packages.
Príklad: Príklad vytvorenia inštancie triedy s použitím názvu package.
1
2
new myPackage.MyMethod();
myPackage.MyMethod myInstance = new myPackage.MyMethod();

Záver

Pre odstránenie uvedeného problému sa väčšinou používa zápis package namiesto zmeny názvu constructora. Zmena názvu constructora je vhodná len ak ide o kód autora. Neodporúča sa meniť názvy constructorov v triedach tretích strán.


Java,programovanie,error,OOP
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest