×
Creating solutions

Učíme sa Visual Basic cez Windows Forms app 2

Tento článok je pokračovaním článku s názvom Učíme sa Visual Basic cez Windows Forms app, kde okrem novej šablóny (template) predstavím aj spôsob ako reagovať na stlačenie tlačidla OK.
Prvým krokom je vytvorenie projektu Windows Forms App (.NET Framework). Druhým krokom je vytvorenie súboru s názvom Template.vb typu Windows Form, do ktorého vložíme nasledujúci obsah.
Príklad: Obsah súboru s názvom Template vytvoreného z Windows Form.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Public Class Template
Private Sub Template_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
Dim result As String = "Result"
REM Insert your code
Dim ResponseDialogResult As MsgBoxResult
ResponseDialogResult = MsgBox(result, MsgBoxStyle.ApplicationModal, "My test case")
If ResponseDialogResult = MsgBoxResult.Ok Then
Console.WriteLine("exit")
Me.Close()
End If
End Sub
End Class
Tento template pracuje opäť s komponentom MsgBox. V tomto prípade ale odchytávam návratovú hodnotu zo zatvoreného dialógu a ak je ňou hodnota 1, ukončujem aplikáciu. Hodnota 1 je reprezentovaná konštantou OK.

Ako použiť šablónu

Pre učenie sa Visual Basicu je potrebné programový kód umiestniť do priestoru, kde je poznámka REM. Pre obsah, ktorý má byť zobrazený, je potrebné definovať správny dátový typ.

Záver

Uvedený príklad ukázal ďalší spôsob ako možno zobrazovať výstup z Visual Basicu a zároveň demonštroval spôsob ako overiť typ stlačeného tlačidla v dialógu. Tento princíp je možné aplikovať aj na viac tlačidlové dialógy.


Visual Basic,template,test case,project,tutorial,Visual Studio Community,Windows Forms app,šablóna,MsgBox,MsgBoxResult
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest