×
Vytvárame riešenia

Učíme sa Visual Basic cez Windows Forms app

V tomto článku predstavím ako sa je možné učiť Visual Basic v IDE Visual Studio Community cez Windows Forms App. Pre vytvorenie aplikácie typu Windows Forms je určený projekt s názvom Windows Forms App (.NET Framework). Súbor s príponou *.vb sa vytvorí cez kliknutie pravého tlačidla nad názvom projektu, potom na položky Add, New item a Windows Form. Názov súboru môžeme zvoliť HelloWorld.
Obrázok: Vytvorenie projektu Windows Forms App.
Vytvorenie projektu Windows Forms App.
Pre učenie sa potrebujeme vytvoriť niečo, čo zabezpečí výstup. Ja predstavím dve možnosti, no samozrejme tých možností je viacero, závisí na kreativite a skutočnej potrebe riešenia.

Používame MsgBox

Príklad: Visual Basic template č.1 ako súbor HelloWorld.vb.
1
2
3
4
5
6
Public Class HelloWorld
Private Sub HelloWorld_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
Dim result As String = "Result"
MsgBox(result, MsgBoxStyle.ApplicationModal, "My test case")
End Sub
End Class
Dvojklikom na hlavné okno v dizajnéri sa je potrebné prepnúť do editora, kde je zobrazený zdrojový kód. Tam stačí potom vložiť vyššie uvedený programový kód. Uvedený príklad zobrazí na začiatku Message box, ktorý obsahuje telo a názov dialógu. Do tela je možné vkladať informácie pre zobrazenie.

Používame TextBox

Príklad: Visual Basic template č.2 ako súbor HelloWorld.vb.
1
2
3
4
5
Public Class HelloWorld
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
TextBox1.Text = "Test number 1"
End Sub
End Class
Obrázok: Vytvorenie poľa Textarea (MultiLine TextBox).
Vytvorenie poľa Textarea (MultiLine TextBox).
Obrázok: Výsledné okno pre test case.
Výsledné okno pre test case.
Druhý typ šablóny pozostáva z Textboxu a Buttona. Oba komponenty stačí pretiahnuť do hlavného okna. Kliknutím na šípku v hornej časti TextBoxu, zaškrtnutím možnosti MultiLine TextBox a zväčšením TextBoxu sa vytvorí Textarea. Následne dvojklikom na hlavné okno sa je potrebné prepnúť z dizajnéra do editora. Tam stačí potom vložiť vyššie uvedený programový kód.
Test case funguje na princípe, že po stlačení tlačidla, ktorému odporúčam zmeniť text, sa do poľa typu Textarea (MultiLine TextBox) vloží definovaný obsah.

Záver

Ak máte iné zaujímavé tipy ako začať výuku Visual Basicu cez Windows Forms, podeľte sa o ne prostredníctvom formulára.


Visual Basic,template,Visual Basic,test case,project,tutorial,Visual Studio Community,Windows Forms app,šablóna,MultiLine TextBox,Textarea
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších