×
Creating solutions

Učíme sa Visual Basic cez konzolu

V tomto článku predstavím, ako sa je možné učiť Visual Basic v IDE Visual Studio Community. Visual Studio ponúka dve základné možnosti tvorby aplikácií. Tú prvú cez konzolu predstavím v tomto článku. Druhú možnosť cez Windows Forms predstavím v nasledujúcom článku.
Obrázok: Vytvorenie projektu Console App.
Vytvorenie projektu Console App.
Pre vytvorenie aplikácie pre prácu s konzolou je určený projekt Console App (.NET Framework). Súbor s príponou *.vb sa vytvorí cez kliknutie pravého tlačidla nad názvom projektu, potom na položky Add, New item a Module. Názov súboru môžeme zvoliť HelloWorld.
Obrázok: Vlastnosti projektu.
Vlastnosti projektu.
V prípade, že ste zvyknutý používať pomlčky pre viacslovné názvy, Visual Studio ich transformuje na podčiarniky aby mohol vzniknúť názov, ktorý bude slúžiť ako premenná. V tomto prípade názov modulu.
Príklad: Obsah súboru HelloWorld.
1
2
3
4
5
6
Module HelloWorld
Sub Main()
Console.WriteLine("Main function")
Console.ReadKey()
End Sub
End Module
Keďže okno sa po skončení programu hneď zatvorí, je treba použiť niečo, čo zabezpečí jeho zobrazenie. Ja som použil starý prístup, ktorý som používal, keď neexistoval príkaz pause. Tým je metóda ReadKey(), ktorá zabezpečí zobrazenie výstupu a zatvorí okno až po stlačení ľubovoľnej klávesy. Metóda WriteLine() zabezpečí zápis do okna.
Tento malý template vám umožní spoznávanie Visual Basicu. Ak si vytvoríte modul alebo triedu, môžete ju importovať a použiť v hlavnej funkcii. Druhý spôsob je vytvorenie modulu a v nastaveniach projektu zmeniť Startup object:.

Záver

Keďže nie som expert na Visual Basic, ak poznáte efektívnejší spôsob ako sa začať učiť Visual Basic vo Visual Studio cez konzolu, podeľte sa oň prostredníctvom komentára.


Visual Basic,console,test case,project,tutorial,Visual Studio Community
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest