×
Creating solutions

Tipy a triky - ako zaujímavo použiť element textarea

Element <textarea> je najčastejšie v dokumentoch používaný ako pole pre vkladanie viacriadkového textového obsahu. Túto vlastnosť je možné využiť aj pre vytvorenie dokumentu HTML s podobným správaním ako majú textové editory. Pre sfunkčnenie uvedeného kódu je možné použiť šablónu dokumentu HTML5.
Ako prvé je potrebné definovať CSS, ktorým sa zamaskuje element <textarea> v dokumente.
Príklad: Zápis do elementu <style>.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
#editor {
border : 0;
overflow: hidden;
resize: none;
margin : 0;
width : 100%;
height : 600px;
}
#editor:focus {
border : 0;
outline: 0;
}
Ďalším krokom je vytvorenie elementu <textarea>.
Príklad: Zápis do elementu <body>.
1
<textarea id="editor"></textarea>
Posledným krokom je nastavenie kurzora do oblasti pre písanie.
Príklad: Zápis do elementu <script>.
1
document.getElementById("editor").focus();

Záver

Ako vidieť, tento krátky kód vytvorí zaujímavý efekt simulujúci správanie textového editora.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 24.4.2013
Kategória: HTML
Značky: tipy a triky, textarea, programovanie, html, css, dom, javascript


HTML,tipy a triky,textarea,programovanie,HTML,CSS,DOM,JavaScript
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest