×
Vytvárame riešenia

Spoznávame soft-hyphen

V rámci sadzby pri písaní textov sa v jazyku HTML používa špeciálna entita (znak) určená na zalamovanie textu, ktorého názov je soft-hyphen. Použitie tohto znaku v texte je charakteristické tým, že takto modifikovaný text ma po operácii Copy / Paste pomlčky.
Tento jav vyžaduje dodatočnú operáciu pre odstránenie tohto znaku a zároveň znižuje komfort ak takýto text je určený pre vyhľadávanie napríklad v internetovom prehliadači Google v sekcii Address bar či vložení do textového editora. V takomto prípade je zväčša používateľ nútený odstrániť znak - manuálne. To neplatí, ak je takýto text vkladaný do elementov formulára. Výhodou znaku soft-hyphen je, že ak sa hľadá text v HTML dokumente napríklad prostredníctvom internetového prehliadača (Ctrl + F), tak znak - je ignorovaný. Používateľ síce hľadá súvislý text, no po vyhľadaní a skopírované bude text obsahovať aj znaky -. Zobrazenie, resp. spôsob spracovania tohto znaku v texte závisí od príslušnej aplikácie.
No ale dosť bolo teórie, ukážeme si to v praxi. Zápis soft-hyphen je možné vykonať viacerými spôsobmi. Medzi ne napríklad patria zápisy ­ alebo ­.
Príklad: Príklad zápisu znaku soft-hyphen.
1
<div>test&#173;test&#173;test</div>
V internetovom prehliadači bude zobrazený text test­test­test. Po skopírovaní tohto textu bude v schránke, resp. po vložení zobrazený text test-­test­-test. Spôsob zobrazenia vloženého textu nemusí byť vo všetkých aplikáciách rovnaký. Niektoré pomlčku nezobrazia. Vyhľadávanie reaguje na test­test­test a nie na test-­test­-test.

Záver

V rámci HTML sú aj ďalšie znaky, ktoré síce nie sú viditeľné, no po operácii Copy / Paste budú zobrazené. Medzi takéto znaky patria kontrolné znaky ASCII.


HTML,programovanie,soft-hyphen,shy,ASCII,kontrolný znak
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších