×
Creating solutions

Spoznávame číselné sústavy

Číselné sústavy sú najčastejšie úvodom do sveta informačných technológií a stretnúť s nimi sa je možné aj v rámci rôznych programovacích jazykov a programov. Za týmto účelom som pripravil článok zameraný na prevádzanie číselných sústav a vysvetlenie spôsobu, akým sa prevod medzi jednotlivými sústavami vykonáva.
Prevod číselných sústav je možné vykonať viacerými spôsobmi. Jednou z možností je vytvoriť krátky program v niektorom z programovacích jazykov (napríklad JavaScript), použiť vedeckú kalkulačku v operačnom systéme Microsoft Windows alebo si prevod vykonať ručne podľa pokynov v tomto článku.
Pre prevod číselných sústav je potrebné si zapamätať, že sa vykonáva delením čísla, ktoré charakterizuje číselnú sústavu. Na základe zvyšku po delení vzniká čiastočný výsledok, ktorého spojením sa vytvorí finálny zápis. Spájanie čiastočných výsledkov do finálneho zápisu sa vykonáva smerom zdola nahor vo vytvorenej tabuľky, čo zodpovedá finálnemu zápisu čísla zľava doprava.
Tému zameranú na číselné sústavy som pripravil už dávnejšie v článku, ktorý bol pôvodne určený pre jedno z médií, s ktorým som v minulosti spolupracoval. Z dôvodu prácnosti konverzie zápisov ponechávam aj na How to ..., rovnako ako na eXpert Code, dokument vo formáte PDF.

Záver

Prevod číselných sústav sa vykonáva delením číslom charakterizujúcim číselnú sústavu. Na základe zvyšku po delení vzniká výsledok.


Programovanie,programovanie,PHP,JavaScript
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest