×
Creating solutions

Spoznajte užitočné skratky v Eclipse

V tomto článku predstavím dve užitočné klávesové skratky pre vývojové prostredie Eclipse. Žiaľ jedna z týchto skratiek nie je aktívna v STS, no je možné sa k tejto funkcionalite dostať prostredníctvom menu.

Quick Access

Prvá skratka slúži pre otvorenie okna Quick Access. Otvorenie okna Quick Access sa vykonáva cez Ctrl + 3. Stačí potom zadať kľúčové slovo a zobrazí sa ponuka, ktorá slovu zodpovedá. Ide o zrýchlenú navigáciu v rámci IDE. Napríklad ak sa uvedie slovo lib, je možné z ponuky otvoriť User Libraries. Používateľ tak nemusí v menu prechádzať jednotlivé položky a hľadať, čo je kde umiestnené.

Key Assist

Druhou užitočnou skratkou je Ctrl + Shift + L. Tá zobrazí okno so zoznamom všetkých skratiek v Eclipse. Žiaľ táto skratka nefunguje v STS, nakoľko je jej pridelené okno Quick Text Search. Okno Key Assist je v STS dostupné v menu Help.

Záver

Ak poznáte iné užitočné skratky, podeľte sa o ne prostredníctvom komentára.


Softvér,Eclipse,STS,Quick Access,Key Assist,Quick Text Search
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest