×
Vytvárame riešenia

Šablóna dokumentu HTML5 pre Dojo 1.9

Nová verzia frameworku Dojo (verzia 1.9) prináša množstvo zmien a opráv existujúcich chýb. Zmene sa nevyhla ani šablóna pre prácu s Dojom, ktorá už neodporúča doteraz používaný modul dojo/ready. Dôvodom tejto zmeny je aktualizácia dijitov.
Odporúčaným modulom sa stáva plugin dojo/domReady!. Programátor si môže vybrať jednu z nasledujúcich šablón. Prvá šablóna má zapnuté automatické parsovanie widgetov. Druhá šablóna je vytvorená pre manuálne parsovanie.
Príklad: Odporúčaná šablóna pre Dojo 1.9.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Dojo Template</title>
<meta charset="utf-8">
<meta name="author" content="PhDr. Matej Lednár, PhD.">
<link rel="stylesheet" href="http://ajax.googleapis.com/
ajax/libs/dojo/1.9.0/dijit/themes/claro/claro.css">
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/dojo/1.9.0/
dojo/dojo.js" data-dojo-config="parseOnLoad:true, async:true">
</script>
<style>
</style>
</head>
<body class="claro">
<script>
require(["dojo/parser", "dojo/domReady!"], function() {
// dojo code
});
</script>
</body>
</html>
Príklad: Šablóna pre manuálne spúšťanie parsera.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Dojo Template</title>
<meta charset="utf-8">
<meta name="author" content="PhDr. Matej Lednár, PhD.">
<link rel="stylesheet" href="http://ajax.googleapis.com/
ajax/libs/dojo/1.9.0/dijit/themes/claro/claro.css">
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/dojo/1.9.0/
dojo/dojo.js" data-dojo-config="async:true">
</script>
<style>
</style>
</head>
<body class="claro">
<script>
require(["dojo/parser", "dojo/domReady!"], function(parser) {
// dojo code
parser.parse();
});
</script>
</body>
</html>
Aj v týchto šablónach sú riadky 7, 8 a 9, 10 ako jeden riadok. V opačnom prípade vznikne chyba 404. Výhodou nových šablón je odbúranie jednej funkcie a skrátenie hlavného programového kódu, ktorý sa stáva opäť jednoduchším.

Práca s pluginom domReady

V súčasnosti nie je plugin dojo/domReady vhodný pre situácie, ak sa má okamžite pristupovať k widgetom prostredníctvom JavaScriptu. Dôvodom je parser, ktorý ešte nespracoval DOM a nevytvoril widgety. Plugin dojo/domReady čaká len na ukončenie nahrávania dokumentu HTML a nie na dokončenie operácií jednotlivých modulov, tak ako to robí dojo/ready. Z tohto dôvodu je potrebné pri práci s widgetmi používať modul dojo/ready. V prípade, že obsluha widgetov je súčasťou widgetu a v programovom kóde nie je potrebné čakať na dokončenie parsovania, je možné používať plugin dojo/domReady.

Záver

V dokumentácii sa píše o aktualizácii dijitov pre podporu pluginu dojo/domReady, no prax ukázala, že plugin dojo/domReady nie je možné vždy nahradiť za modul dojo/ready. Z tohto dôvodu odporúčam používať šablónu určenú pre Dojo 1.8. Je možné, že keď bude aktualizovaná dokumentácia pre plugin dojo/domReady, budú uvedené aj postupy ako pristupovať ihneď k widgetom.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 9.5.2013
Kategória: Dojo
Značky: šablóna, template, programovanie, html, dojo, javascript, dom, dojo/domready, dojo/ready


Dojo,šablóna,template,programovanie,HTML,dojo,JavaScript,DOM,dojo/domready,dojo/ready
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších