×
Creating solutions

Šablóna dokumentu HTML5 pre Dojo 1.9

Nová verzia frameworku Dojo (verzia 1.9) prináša množstvo zmien a opráv existujúcich chýb. Zmene sa nevyhla ani šablóna pre prácu s Dojom, ktorá už neodporúča doteraz používaný modul dojo/ready. Dôvodom tejto zmeny je aktualizácia dijitov.
Odporúčaným modulom sa stáva plugin dojo/domReady!. Programátor si môže vybrať jednu z nasledujúcich šablón. Prvá šablóna má zapnuté automatické parsovanie widgetov. Druhá šablóna je vytvorená pre manuálne parsovanie.
Príklad: Odporúčaná šablóna pre Dojo 1.9.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Dojo Template</title>
<meta charset="utf-8">
<meta name="author" content="PhDr. Matej Lednár, PhD.">
<link rel="stylesheet" href="http://ajax.googleapis.com/
ajax/libs/dojo/1.9.0/dijit/themes/claro/claro.css">
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/dojo/1.9.0/
dojo/dojo.js" data-dojo-config="parseOnLoad:true, async:true">
</script>
<style>
</style>
</head>
<body class="claro">
<script>
require(["dojo/parser", "dojo/domReady!"], function() {
// dojo code
});
</script>
</body>
</html>
Príklad: Šablóna pre manuálne spúšťanie parsera.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Dojo Template</title>
<meta charset="utf-8">
<meta name="author" content="PhDr. Matej Lednár, PhD.">
<link rel="stylesheet" href="http://ajax.googleapis.com/
ajax/libs/dojo/1.9.0/dijit/themes/claro/claro.css">
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/dojo/1.9.0/
dojo/dojo.js" data-dojo-config="async:true">
</script>
<style>
</style>
</head>
<body class="claro">
<script>
require(["dojo/parser", "dojo/domReady!"], function(parser) {
// dojo code
parser.parse();
});
</script>
</body>
</html>
Aj v týchto šablónach sú riadky 7, 8 a 9, 10 ako jeden riadok. V opačnom prípade vznikne chyba 404. Výhodou nových šablón je odbúranie jednej funkcie a skrátenie hlavného programového kódu, ktorý sa stáva opäť jednoduchším.

Práca s pluginom domReady

V súčasnosti nie je plugin dojo/domReady vhodný pre situácie, ak sa má okamžite pristupovať k widgetom prostredníctvom JavaScriptu. Dôvodom je parser, ktorý ešte nespracoval DOM a nevytvoril widgety. Plugin dojo/domReady čaká len na ukončenie nahrávania dokumentu HTML a nie na dokončenie operácií jednotlivých modulov, tak ako to robí dojo/ready. Z tohto dôvodu je potrebné pri práci s widgetmi používať modul dojo/ready. V prípade, že obsluha widgetov je súčasťou widgetu a v programovom kóde nie je potrebné čakať na dokončenie parsovania, je možné používať plugin dojo/domReady.

Záver

V dokumentácii sa píše o aktualizácii dijitov pre podporu pluginu dojo/domReady, no prax ukázala, že plugin dojo/domReady nie je možné vždy nahradiť za modul dojo/ready. Z tohto dôvodu odporúčam používať šablónu určenú pre Dojo 1.8. Je možné, že keď bude aktualizovaná dokumentácia pre plugin dojo/domReady, budú uvedené aj postupy ako pristupovať ihneď k widgetom.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 9.5.2013
Kategória: Dojo
Značky: šablóna, template, programovanie, html, dojo, javascript, dom, dojo/domready, dojo/ready


Dojo,šablóna,template,programovanie,HTML,dojo,JavaScript,DOM,dojo/domready,dojo/ready
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest