×
Vytvárame riešenia

Riadime otváranie okien cez JavaScript a DOM

Pri otváraní dokumentov v nových oknách je možné pre efektívne manažovanie využívať argumenty metódy open(). Tie okrem vizuálneho nastavenia okna a práce s históriou umožňujú aj definovať, ktorý dokument sa má v ktorom okne zobraziť.
Pre manažovanie zobrazovania dokumentov do príslušných okien slúži vlastnosť name, ktorá je v metóde open() zastúpená druhým argumentom. Argument zastupujúci vlastnosť name môže obsahovať jedno z kľúčových slov _blank, _parent, _self, _top alebo názov okna. A práve vlastný názov, ktorý tvorí hodnotu vlatnosti name, umožňuje riadiť nahrávanie dokumentov do príslušných okien. Prostredníctvom okien s vlastnými názvami je možné definovať kam sa budú dokumenty nahrávať.
Manažovanie nahrávania dokumentov do definovaných okien je demonštrované na nasledujúcom príklade.
Príklad: Manažovanie nahrávania dokumentov do definovaných okien.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
window.name = "currentWindow";
setTimeout(openDocument1, 2000);
function openDocument1() {
window.open("http://www.google.sk/", "newWindow");
}
setTimeout(openDocument2, 4000);
function openDocument2() {
window.open("http://www.yahoo.com/", "newWindow");
}
setTimeout(openDocument3, 6000);
function openDocument3() {
window.open("http://www.bing.com/", "currentWindow");
}
Prvým príkazom sa priraďuje aktuálnemu oknu názov currentWindow. Týmto sa zabezpečí neskoršie nahratie iného dokumentu do aktuálneho okna. Tento efekt je možné dosiahnuť aj kľúčovým slovom _self.
Prvá skupina príkazov otvorí dokument (Google) do nového okna, ktorému je priradený názov newWindow. O dve sekundy neskôr je do rovnakého okna nahraný nový dokument (Yahoo). O ďalšie dve sekundy neskôr je dokument v aktuálnom okne nahradený novým dokumentom (Bing). O tento jav sa postaral prvý riadok, ktorý definoval názov pre aktuálne okno a posledná skupina príkazov, kde sa do aktuálneho okna s názvom currentWindow nahral nový dokument.

Záver

Pri práci s novými oknami sa môže nové okno v prehliadači zobrazovať ako karta alebo ako samostatné okno. Nie každý stav je žiadúci a preto zobrazovanie okien je potrebné nastaviť v internetovom prehliadači alebo prípadne stiahnuť príslušný zásuvný modul, ktorý zabezpečí požadovaný spôsob zobrazenia nového okna.


DOM,window,open,name,setTimeout
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších