×
Creating solutions

Riadime otváranie okien cez JavaScript a DOM

Pri otváraní dokumentov v nových oknách je možné pre efektívne manažovanie využívať argumenty metódy open(). Tie okrem vizuálneho nastavenia okna a práce s históriou umožňujú aj definovať, ktorý dokument sa má v ktorom okne zobraziť.
Pre manažovanie zobrazovania dokumentov do príslušných okien slúži vlastnosť name, ktorá je v metóde open() zastúpená druhým argumentom. Argument zastupujúci vlastnosť name môže obsahovať jedno z kľúčových slov _blank, _parent, _self, _top alebo názov okna. A práve vlastný názov, ktorý tvorí hodnotu vlatnosti name, umožňuje riadiť nahrávanie dokumentov do príslušných okien. Prostredníctvom okien s vlastnými názvami je možné definovať kam sa budú dokumenty nahrávať.
Manažovanie nahrávania dokumentov do definovaných okien je demonštrované na nasledujúcom príklade.
Príklad: Manažovanie nahrávania dokumentov do definovaných okien.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
window.name = "currentWindow";
setTimeout(openDocument1, 2000);
function openDocument1() {
window.open("http://www.google.sk/", "newWindow");
}
setTimeout(openDocument2, 4000);
function openDocument2() {
window.open("http://www.yahoo.com/", "newWindow");
}
setTimeout(openDocument3, 6000);
function openDocument3() {
window.open("http://www.bing.com/", "currentWindow");
}
Prvým príkazom sa priraďuje aktuálnemu oknu názov currentWindow. Týmto sa zabezpečí neskoršie nahratie iného dokumentu do aktuálneho okna. Tento efekt je možné dosiahnuť aj kľúčovým slovom _self.
Prvá skupina príkazov otvorí dokument (Google) do nového okna, ktorému je priradený názov newWindow. O dve sekundy neskôr je do rovnakého okna nahraný nový dokument (Yahoo). O ďalšie dve sekundy neskôr je dokument v aktuálnom okne nahradený novým dokumentom (Bing). O tento jav sa postaral prvý riadok, ktorý definoval názov pre aktuálne okno a posledná skupina príkazov, kde sa do aktuálneho okna s názvom currentWindow nahral nový dokument.

Záver

Pri práci s novými oknami sa môže nové okno v prehliadači zobrazovať ako karta alebo ako samostatné okno. Nie každý stav je žiadúci a preto zobrazovanie okien je potrebné nastaviť v internetovom prehliadači alebo prípadne stiahnuť príslušný zásuvný modul, ktorý zabezpečí požadovaný spôsob zobrazenia nového okna.


DOM,window,open,name,setTimeout
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest