×
Creating solutions

Programujeme profesionálne - nástroje pre tvorbu webových aplikácií

V rámci dostupnej literatúry na slovenskom a českom trhu sa väčšina publikácii odkazuje na textové editory Notepad++ a PSPad. Pre účely spoznávania rôznych druhov programovacích jazykov sú tieto aplikácie oproti klasickým editorom v operačných systémoch postačujúce, no pre profesionálnu prácu je potrebné zvoliť integrované vývojové prostredia (IDE - Integrated Development Environment). Tak ako sú na trhu bezplatne k dispozícii textové editory, sú bezplatne dostupné aj vývojové prostredia.
Aj keď z hľadiska práce s textom uvedené editory poskytujú v niektorých oblastiach viac funkcií ako vývojové prostredia, z hľadiska celkového vývoja, práce na projektoch a podpory spolupráce tieto editory nespĺňajú dané požiadavky, i keď niektoré funkcie sa snažia poskytnúť cez zásuvné moduly.

Visual Studio

Microsoft pre tvorbu webov poskytuje vývojárom zadarmo už niekoľko rokov svoje profesionálne nástroje vo verzii Express. Medzi ne patrí aj Visual Studio Express 2012. V súčasnosti Microsoft ponúka aj verziu Visual Studio Express 2010. Pre tvorbu internetových stránok je určená verzia Visual Studio Express 2012 for Web. V staršej verzii má IDE názov Visual Web Developer 2010 Express.

Wakanda Studio

Wakanda Studio sledujem už dlhšiu dobu, ale nemal som možnosť ešte toto IDE vyskúšať. Jeho súčasťou je Model Designer, GUI Designer, Remote Data Browser, Remote Data Maintenance, Mobile Development, Users & Groups Editor, Code Editor, Studio Extension Management, Debugger a iné. Okrem Wakanda Studio je k dispozícii aj Wakanda Application Server a Wakanda Framework.

Eclipse

Jedným z najznámejších IDE pre tvorbu webových, ale aj desktopových aplikácií, je Eclipse. Pre spustenie Eclipse je potrebné mať nainštalovaný program Java SE Runtime Environment. Na základe Eclipse sú vytvorené aj ďalšie vývojové prostredia. V súčasnosti sa ponuka verzií oproti minulosti výrazne zmenila. Z mojich minulých skúseností sa mi tento framework neosvedčil. K slabým stránkam patrí nestabilita, zlá správa zásuvných modulov v podobe nemožnosti aktualizácii a ich nahrávania či nedostatočná podpora non-java projektov. Za pozitívum v IDE Eclipse považujem veľmi dobré nastavenia formátovania.

Spring Tool Suite

Spring Tool Suite, skrátene STS, je upravený Eclipse. Podobné problémy, ktoré má Eclipse, sú aj v STS. Ak je STS nakonfigurované a nepadá v ňom Tomcat, je veľmi dobrým pomocníkom. Žiaľ nainštalovanie Git-u alebo zásuvných modulov je snáď nemožné. Nikdy som nič nevedel stiahnuť, prípadne sťahovanie zamŕzalo. Z tohto dôvodu som prestal STS veľmi rýchlo používať.

Aptana

Aj Aptana, tak ako STS, je upravený Eclipse. Má veľmi dobrú podporu HTML projektov a Git-u. Nevýhodou IDE Aptana je absencia Java projektov, neustále zamŕzanie a pomalé reakcie.

NetBeans

Vývojové prostredie NetBeans momentálne patrí k najlepším IDE, s ktorými som kedy robil. Medzi slabé stránky patria nastavenia formátovania. Napríklad riadkovanie, pozícia komentárov a rôzne drobnosti, ktoré nie je možné nastaviť. Z tohto pohľadu je najlepší Eclipse. Medzi silné stránky NetBeans patrí práca s Git-om. Ide asi o najlepšiu implementáciu do IDE s akou som pracoval. NetBeans môžem vrelo odporučiť každému vývojárovi.

Záver

Medzi spoločné znaky IDE a pokročilých textových editorov je zvýrazňovanie syntaxe použitých programovacích jazykov, dopĺňanie značiek jazykov XML a HTML či spúšťanie dokumentov v definovaných internetových prehliadačoch. Vývojové prostredia oproti textovým editorom najčastejšie ponúkajú funkcie ladenia, automatického dopĺňania príkazov a značiek, verzionovanie, kontrolu syntaxe programovacích jazykov a frameworkov, inšpekciu objektov, kvalitné vyhľadávanie v projektoch či podporu Javadoc.
Na trhu sú aj ďalšie textové editory a nástroje pre tvorbu webov. Pre Linux je k dispozícii editor Kate ako súčasť KDE a pre Windows napríklad Komodo Edit. Skúsiť je možné aj projekt Coda, ktorý mi šiel korektne len v prehliadači Firefox. Pri používaní open source produktov je potrebné brať do úvahy, že oproti komerčným produktom sú menej nestabilné a aj support je tu horší. Na druhú stranu z pohľadu funkcionality nie sú o nič horšie ako komerčné produkty ba v niektorých prípadoch ich aj prevyšujú.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 20.12.2012
Kategória: Programovanie
Značky: softvér, programovanie


Programovanie,softvér,programovanie
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest