×
Creating solutions

Prečo v NetBeans nie je kompilovaný import lessu

Prednedávnom som mal problém, kedy importované súbory *.less mi po zmene nechceli v NetBeans spustiť kompilátor. Bol som tak nútený vždy spraviť dáku zmenu v hlavnom súbore *.less, aby sa zmeny premietli do css, resp. aby sa spustil kompilátor pre less.
Na chybu som o pár týždňov prišiel, no doteraz neviem odkiaľ som mal tento zápis, či mi ho ponúkol autocomplete alebo som ho zle odpísal z dokumentácie.
Príklad: Nesprávny import súboru *.less.
1
@import "adsblockerdetector";
Príklad: Správny import súboru *.less.
1
@import "adsblockerdetector.less";
Nakoniec som na problém prišiel. Dôvodom uvedeného správania bolo, že súbor zapísaný do importu nemal príponu *.less. Zároveň bolo mätúce, že hlavný súbor s takýmto importom bol skompilovaný a skompiloval aj všetky uvedené importy. Preto ma nenapadlo hľadať problém v zápise importu.

Záver

Našťastie po oprave chyby a správnom zápise importu už aj zmena v importovaných súboroch spustí kompilátor a aktualizuje tak CSS.


Programovanie,less,NetBeans,compile,import,@import,compiler,kompilátor,*.less
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest