×
Creating solutions

Prečo v dijit/form/Button nefunguje onClick

Pri práci s Dojo Toolkit som opäť narazil na atypický problém, ktorý pri veľkej aplikácii je veľmi náročné odhaliť. Tentoraz šlo o zrušenie všetkých akcií priradených metóde onClick.
Trvalo mi dosť dlho, kým som odhalil príčinu, keďže v konzole som nemal žiaden error. Dôvodom nefunkčnosti metódy onClick bola vlastnosť disabled. Tá totiž musí byť typu boolean. Ak je iného typu, button nebude ani disabled a ani funkčný. To všetko sa udeje bez zobrazenia chyby v konzole.
Príklad: Príklad nefunkčného buttonu.
1
2
3
4
5
6
7
var disabled;
new Button({
disabled : disabled,
label: "OK",
onClick: function () {
console.log("Done")
}}, "button");
Príklad: Príklad nefunkčného buttonu v podobe funkcie.
1
2
3
4
5
6
7
8
function(disabled) {
new Button({
disabled : disabled,
label: "OK",
onClick: function () {
console.log("Done")
}}, "button");
}
Pre zabezpečenie funkčnosti buttona je potrebné, aby premenná disabled bola vždy typu boolean a nie napríklad undefined.

Záver

V poslednom čase sa stretávame s problémom, že v konzole nie sú vypisované chyby, čím sa sťažuje celkový vývoj aplikácie a detegovanie chýb. Podobný regres vnímame aj v ďalšom nástroji od Google, ktorým je Google translate. Kvalita prekladov je čoraz horšia.


Dojo,dijit/form/Button,onClick,disabled
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest