×
Vytvárame riešenia

Prečo resetovať nastavenia CSS

Pri práci na projektoch, kde sa vyžaduje jednotné zobrazovanie, je vhodné aplikovať resetovaciu šablónu. Veľkou výhodou takejto šablóny je eliminácia stavov, kedy layout v prehliadači pre vývoj je odlišný od layoutu v ostatných podporovaných prehliadačoch. Formátovanie dokumentu sa totiž začína od "nuly", takže nútené formátovanie bude rovnako aplikované aj na ostatné internetové prehliadače. V opačnom prípade sú použité východiskové hodnoty prehliadačov, ktoré sa môžu líšiť a výsledkom sú reklamácie zákazníka na tieto odlišnosti.
Nejednotné zobrazovanie elementov v dokumente je možné demonštrovať na nasledujúcom jednoduchom príklade s elementom <input>.
Príklad: Zápis do elementu <style>.
1
2
3
.full-width {
width : 100%;
}
Príklad: Zápis do elementu <body>.
1
2
<input value="" placeholder="Insert text">
<input class="full-width" value="" placeholder="Insert text">
Obrázok: Zobrazenie v jadre WebKit (Chrome, Opera, Safari).
Zobrazenie v jadre WebKit (Chrome, Opera, Safari).
Obrázok: Box model v Google Chrome.
Box model v Google Chrome.
Obrázok: Zobrazenie v Internet Exploreri a vo Firefoxe.
Zobrazenie v Internet Exploreri a vo Firefoxe.
Obrázok: Box model vo Firefixe.
Box model vo Firefixe.
Na príklade vidieť, že okrem rôzneho odsadenia elementov je rozdielny aj výsledný rozmer elementu. V Chrome je to rozmer 153 x 22 pixlov a vo Firefoxe 142 x 22 pixlov. Zaujímavosťou v jadre WebKit je odsadenie elementu <input> zľava, ktoré je pri aplikovaní width : 100%; odstránené. To spôsobuje nútené zarovnávanie elementov <input> ak je použitá kombinácia štandardnej šírky a šírky s width : 100%;.

Záver

Vďaka resetovaniu vlastností jazyka CSS je možné zamedziť neustálej kontrole nových prvkov v dokumente prostredníctvom internetových prehliadačov. Postupné formátovanie prvkov je jednotné pre všetky prehliadače a až na niektoré výnimky to zároveň urýchľuje vývoj webových aplikácií.


CSS,HTML5,HTML,input
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších