×
Creating solutions

Prečo a ako aktualizovať npm

Asi veľa z vás prekvapí informácia, že ak je nainštalovaný Node.js, tak to neznamená, že je nainštalovaný aj aktuálny npm. Dôvod prečo tomu tak nie je je fakt, že Node.js má menej aktualizácií ako npm. Preto je potrebné npm aktualizovať priebežne a nečakať na novú verziu Node.js.
V rámci práce s npm som narazil na tri spôsoby aktualizácie. Skôr ako sa začne s aktualizáciu, odporúčam si zistiť aktuálnu verziu npm.
1
npm -v
Následne môžeme začať s aktualizáciou. Aktualizácia npm sa robí globálne.
Príklad: Prvý variant cez install.
1
npm install -g npm@latest
Príklad: Druhý variant cez install.
1
npm install -g npm
Príklad: Alebo skrátený zápis.
1
npm i -g npm
Príklad: Tretí variant cez update.
1
npm update -g npm

Záver

Osobne som vykonal aktualizáciu len cez install, ale verím, že funguje aj update.


Node.js,npm,npm install,npm update
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest