×
Vytvárame riešenia

Prechádzanie objektov v jazyku JavaScript

V predchádzajúcom článku boli uvedené spôsoby prechádzania obsahom poľa. V tomto článku bude uvedený rýchly spôsob prechádzania objektu. Zobrazovaním obsahu objektov sa podrobnejšie venuje článok s názvom Ako zobraziť obsah objektu v JavaScripte.
Pre prechádzanie objektov slúži cyklus for in. V hlavičke funkcie je ľavým operandom premenná reprezentujúca vlastnosť alebo metódu a pravým operandom je premenná reprezentujúca objekt, ktorý sa má iterovať. Ľavý operand si cyklus "napĺňa" sám. Až na premenné typu objekt je možné cez cyklus for in zobraziť presný obsah objektu.
Príklad: Zobrazenie vlastností objektu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
var Obj = {
property1: "Property 1",
property2: "Property 2",
method1: function() {
console.log("Method 1");
},
method2: function() {
console.log("Method 2");
},
obj: {propert3: "Property 3"}
}
var property;
for (property in Obj) {
console.log(property + " : " + Obj[property]);
}
Objekty v JavaScripte obsahujú vlastnosti a metódy. Vlastnosti môžu obsahovať primitívne hodnoty, premenné, objekty a polia. Metódy obsahujú funkcie.

Záver

Ak chce používateľ vypísať kompletný obsah objektu, tak v prípade, že premennou objektu je objekt, musí sa naň aplikovať ďalší cyklus for in.


JavaScript,programovanie,OOP,literál,JavaScript,iterátor,iterácia,for in
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších