×
Vytvárame riešenia

Prechádzanie objektov a polí v jQuery

Pre prácu s objektmi a poľami sa namiesto cyklov for a for in využívajú metódy knižníc použitých v projekte. V rámci knižnice jQuery je možné na prechádzanie objektov a polí používať metódu each(). Prvým argumentom metódy je premenná obsahujúca pole, prípadne pole. Druhým argumentom je callback - funkcia, ktorá sa bude spracovávať. Jej argumentmi sú index a element. Na pozadí metódy each() sa vykoná operácia element = Arr[index].
Príklad: Výpis prvkov poľa cez metódu each().
1
2
3
4
5
var Arr = ["one", "two", "three", "four", "five"];
$.each(Arr, function(index, element) {
console.log(element);
});
Príklad: Zadanie poľa ako argumentu.
1
2
3
4
$.each(["one", "two", "three", "four", "five"],
function(index, element) {
console.log(element);
});
Prostredníctvom argumentu index je možné manipulovať s elementmi na príslušnej pozícii.
Príklad: Manipulácia s prvkom na piatej pozícii.
1
2
3
if (index == 4) {
// programový kód
}
V callbacku je možné nahradiť argument element za objekt this v tele funkcie. Nevýhodou takto skráteného zápisu hlavičky callbacku je potreba použitia metódy toString() pre zobrazenie hodnoty typu string.
Príklad: Skrátený zápis callback funkcie.
1
2
3
4
5
var Arr = ["one", "two", "three", "four", "five"];
$.each(Arr, function(index) {
console.log(this.toString());
});
Podobne je možné postupovať aj pri prechádzaní objektov.
Príklad: Výpis obsahu objektu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
var Obj = {
property1: "Property 1",
property2: "Property 2",
method1: function() {
console.log("Method 1");
},
method2: function() {
console.log("Method 2");
},
obj: {property3: "Property 3"}
}
$.each(Obj, function(key, value) {
console.log(key + " : " + value);
});
Príklad: Použitie objektu this.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
var Obj = {
property1: "Property 1",
property2: "Property 2",
method1: function() {
console.log("Method 1");
},
method2: function() {
console.log("Method 2");
},
obj: {property3: "Property 3"}
}
$.each(Obj, function(key) {
console.log(key + " : " + this);
});
Pre výpis obsahu objektu je možné použiť len objekt this. Nevýhodou tohto výpisu je, že reťazce sú vypísané ako objekty obsahujúce index a príslušné písmeno.
Príklad: Výpis objektu this.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
var Obj = {
property1: "Property 1",
property2: "Property 2",
method1: function() {
console.log("Method 1");
},
method2: function() {
console.log("Method 2");
},
obj: {property3: "Property 3"}
}
$.each(Obj, function() {
console.log(this);
});

Záver

Metóda each() môže byť použitá aj spôsobom $(object).each(). Tomuto typu zápisu sa budem venovať pri prechádzaní uzlov prostredníctvom jQuery.


jQuery,programovanie,JavaScript,iterátor,iterácia,framework,for in,each,callback
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších