×
Creating solutions

Pozor na použitie funkcie rename() v jazyku PHP

Práca s funkciou rename() je veľmi jednoduchá. Stačí zadať dva argumenty. Prvým argumentom je názov pôvodného súboru alebo adresára a druhým nový názov, na ktorý bude súbor alebo adresár premenovaný. Problém ale môže nastať, ak sa má premenovať adresár pričom k zmenenému adresáru sa už bude pristupovať inak ako doteraz.
Pri premenovaní sa totiž zachovávajú atribúty pôvodného adresára. Ak bol doteraz napríklad prístup k obsahu len zo strany servera a adresár bol vytvorený v móde 0700, tento atribút bude obsahovať aj premenovaný adresár. Pri pokuse o prístup zo strany klienta tak vznikne chybové hlásenie: 403 Forbidden.

Záver

Pri premenovávaní adresárov treba myslieť na pôvodné atribúty, ktoré môžu iný ako pôvodný spôsob prístupu k obsahu adresára zamietnuť.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 29.3.2013
Kategória: PHP
Značky: programovanie, php, rename


PHP,programovanie,PHP,rename
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest