×
Creating solutions

Popper.js hlási SyntaxError: Unexpected token export

Nová verzia frameworku Bootstrap začala namiesto frameworku Tether používať popper.js. Kým pooper.js je možné inštalovať pod npm alebo bowerom, novú verziu Bootstrapu je možné inštalovať len pod npm. Po importovaní oboch frameworkov môže používateľ naraziť na chybové hlásenie: SyntaxError: Unexpected token export.
Popper.js je momentálne distribuovaný v troch verziách UMD, ESM and ESNext. Preto ak sa importuje nesprávna verzia, nastane chybové hlásenie: SyntaxError: Unexpected token export.

Záver

Pre odstránenie uvedeného chybového hlásenia je potrebné použiť verziu z adresára UMD. Tá sa používa pri importovaní popper.js cez element <script>.


JavaScript,popper.js,SyntaxError,token,export,unexpected,error
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest