×
Creating solutions

Podporovatelia projektu How to ...

Momentálne projekt neeviduje oficiálnych podporovateľov.
V tejto sekcii budú uvedení podporovatelia projektu How to ....
V prípade, že máte záujem podporiť tieto stránky alebo navrhnúť spoluprácu, kontaktujte prosím autora projektu.
Projekt How to ... je možné podporiť:
  • odkazmi na http://how-to.mldgroup.com
  • odbornými článkami
  • finančne na rozvoj a podporu projektu (viď ciele v sekcii O Projekte)
Autor: Matej Lednár
Dátum: 3.12.2012
Kategória: Rôzne
Značky:
rôzne


Internal,rôzne

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest