×
Creating solutions

Plugin gulp-jshint vracia Error in plugin 'gulp-jshint', Message: Inalid reporter

Pri spustení gulp pluginu s názvom gulp-jshint môže používateľ naraziť na chybové hlásenie Error in plugin 'gulp-jshint', Message: Inalid reporter. Toto hlásenie vzniká pri volaní jshint.reporter().
Práve metóda reporter() ak má nesprávny argument spôsobí pád pluginu. Ja osobne som si nevšimol, že príklad pre aplikovanie pluginu má string upozorňujúci na vloženie pluginu. Pre odstránenie správy je potrebné zadať argument "default".
Príklad: Aplikovanie pluginu gulp-jshint.
1
2
3
4
5
gulp.task('lint', function() {
return gulp.src('sources/js/*.js')
.pipe(jshint())
.pipe(jshint.reporter('default'));
});

Záver

Okrem východiskového reportera je možné použiť aj iné, ktoré je potrebné ale najskôr nahrať. Príkladom je plugin jshint-stylish.


Softvér,gulp-jshint,message,error,plugin,gulp,npm,jshint,reporter()
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest