×
Vytvárame riešenia

Oracle Database XE - Windows cannot find http://127.0.0.1:%HTTP_PORT%/apex/f?p=4950

Používateľ po inštalácii Oracle Database Express Edition 11g Release 2 (11.2) pre Microsoft Windows môže pri spustení databázy naraziť na dialógové okno s chybovým hlásením Windows cannot find http://127.0.0.1:%HTTP_PORT%/apex/f?p=4950. Dôvodom tohto chybového hlásenia je absencia premennej HTTP_PORT.
Obrázok: Chybové hlásenie.
Chybové hlásenie.
Skôr ako sa dokončí inštalácia, odporúčam si uložiť informácie, ktoré inštalátor zobrazí na jej konci. Je tu aj číslo portu Listenera, ktoré budeme potrebovať.
Príklad: Informácie o Oracle Database Express Edition.
1
2
3
4
5
6
Destination Folder: C:\Coding\OracleDB\
Oracle Home: C:\Coding\OracleDB\app\oracle\product\11.2.0\server\
Oracle Base:C:\Coding\OracleDB\
Port for 'Oracle Database Listener': 1521
Port for 'Oracle Services for Microsoft Transaction Server': 2030
Port for 'Oracle HTTP Listener': 8080
Pre spustenie databázy je možné vykonať nasledujúci postup.
1. Nájdenie súboru Get_Started. Nachádza sa v [InstallDir]\app\oracle\product\11.2.0\server.
2. Vyvolanie kontextového menu (pravým tlačidlom vyvolanie) nad súborom.
3. Kliknutie na položku Properties.
4. Zvolenie karty Web document.
5. Nahradenie textu %HTTP_PORT% za číslo priradené Port for 'Oracle HTTP Listener'.
6. Potvrdenie zmeny tlačidlom OK.

Záver

Týmito zmena je problém so spustením Oracle Database Express Edition 11g Release 2 (11.2) pre Microsoft Windows vyriešený.


Softvér,Oracle Database XE,Oracle,database,error,Windows
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších