×
Creating solutions

Oracle Database XE - Windows cannot find http://127.0.0.1:%HTTP_PORT%/apex/f?p=4950

Používateľ po inštalácii Oracle Database Express Edition 11g Release 2 (11.2) pre Microsoft Windows môže pri spustení databázy naraziť na dialógové okno s chybovým hlásením Windows cannot find http://127.0.0.1:%HTTP_PORT%/apex/f?p=4950. Dôvodom tohto chybového hlásenia je absencia premennej HTTP_PORT.
Obrázok: Chybové hlásenie.
Chybové hlásenie.
Skôr ako sa dokončí inštalácia, odporúčam si uložiť informácie, ktoré inštalátor zobrazí na jej konci. Je tu aj číslo portu Listenera, ktoré budeme potrebovať.
Príklad: Informácie o Oracle Database Express Edition.
1
2
3
4
5
6
Destination Folder: C:\Coding\OracleDB\
Oracle Home: C:\Coding\OracleDB\app\oracle\product\11.2.0\server\
Oracle Base:C:\Coding\OracleDB\
Port for 'Oracle Database Listener': 1521
Port for 'Oracle Services for Microsoft Transaction Server': 2030
Port for 'Oracle HTTP Listener': 8080
Pre spustenie databázy je možné vykonať nasledujúci postup.
1. Nájdenie súboru Get_Started. Nachádza sa v [InstallDir]\app\oracle\product\11.2.0\server.
2. Vyvolanie kontextového menu (pravým tlačidlom vyvolanie) nad súborom.
3. Kliknutie na položku Properties.
4. Zvolenie karty Web document.
5. Nahradenie textu %HTTP_PORT% za číslo priradené Port for 'Oracle HTTP Listener'.
6. Potvrdenie zmeny tlačidlom OK.

Záver

Týmito zmena je problém so spustením Oracle Database Express Edition 11g Release 2 (11.2) pre Microsoft Windows vyriešený.


Softvér,Oracle Database XE,Oracle,database,error,Windows
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest