×
Creating solutions

O projekte How to

Cieľom projektu How to ... je poskytnúť zaujímavý odborný obsah obalený do jednoduchého a nerušivého dizajnu. Informácie na stránkach How to ... sa snažia byť podávané čo najjednoduchšou a najzrozumiteľnejšou formou. Tomuto cieľu zodpovedá aj rozsah príspevkov, ktorý sa snaží danú problematiku predstaviť tak, aby čitateľ strávil čítaním príspevku maximálne 5 až 10 minút. V prípade, že daná problematika je rozsiahlejšieho charakteru, jej objasnenie je rozdelené do viacerých článkov (častí).

Podmienky používania stránok How to ...

Návštevníci využívajú obsah a navštevujú tieto stránky na vlastné riziko. Vlastník a prevádzkovateľ projektu How to ... nikoho nenúti spúšťať tieto stránky a ani nezodpovedá za priame a nepriame škody, ktoré by mohli návštevníkom vzniknúť v súvislosti s využívaním informácií získaných na stránkach portálu alebo kliknutím na reklamy, ktoré nie sú dielom vlastníka a prevádzkovateľa projektu How to ... .
Vlastník a prevádzkovateľ taktiež nezodpovedá za pravdivosť obsahu a komentárov uvedených na stránkach projektu How to ... . Obsah na stránkach projektu How to ... je priebežne monitorovaný a nevhodný obsah je odstraňovaný. V prípade, že boli porušené autorské práva alebo nastala iná okolnosť, ktorá porušuje platnú legislatívu, v prípade že je vlastník a prevádzkovateľ o tejto skutočnosti informovaný, pokúsi sa vykonať nápravu v čo najkratšom čase.

Obsah a použité technológie

Stránky projektu How to ... sú zamerané prevažne na oblasť informačných technológií. Obsahujú rady, riešenia, tipy a triky najmä z oblastí softvéru a programovania. V projekte je použitý vlastný syntax highlighter nazvaný My highlighter. Keďže autor presadzuje používanie moderných technológií, projekt How to ... je vytvorený len pre nové internetové prehliadače. Z tohto dôvodu môže byť zobrazenie a funkcionalita projektu How to ... v starších internetových prehliadačoch obmedzená.
Autorom a koordinátorom celého projektu je PhDr. Matej Lednár, PhD.. Projekt How to ... používa vlastný content management založený na populárnom frameworku jQuery. Pôvodná architektúra založená na technológii AJAX a rýchlom nahrávaní dokumentov bola postupne zmenená za architektúru typu server side. Projekt je postupne aktualizovaný a rozširovaný o nové funkcie. Rovnako ako projekt sú aktualizované aj jednotlivé príspevky.

Komentáre

Všetky komentáre sú kontrolované a nevhodné budú zo stránok odstránené. Za nevhodné komentáre sa považujú najmä texty bez myšlienky (súbor písmen, znakov a číslic, ktoré nemajú vypovedaciu hodnotu), ako aj zosmiešňovanie autorov alebo prispievateľov. Ak príspevok alebo komentár niektorému čitateľovi pomohol, môže autorovi zanechať ďakovný odkaz.

Spolupráca

V prípade, že by ste chceli prispieť svojim odborným článkom alebo navrhnúť určitý druh spolupráce vrátane sponzoringu a reklamy, môžete ma kontaktovať cez menu O mne / Kontakt, kde po presmerovaní na pracovnú stránku je uvedená e-mailová adresa pre komunikáciu.

Podmienky používania

Ak chcete použiť informácie z týchto stránok, je potrebné minimálne uviesť názov projektu How to ... ako zdroj informácií, najlepšie URI z Permalinku a autora príspevku. Uvedené príklady je možné používať bez akýchkoľvek reštrikcií (povinných odkazov na zdroje) v programovom kóde. Toto právo neplatí len v prípade, ak sú príklady alebo ich časti prezentované ako súčasť iného diela (napr. články na internete alebo v publikáciách). Na všetky články z projektu How to ... sa vzťahuje autorský zákon. Ak sa vám projekt How to ... páči, môžete naň na svojich stránkach uviesť odkaz. Podporovatelia projektu budú uvedení v sekcii Projekt podporujú.

Cookies

Na stránkach How to ... je aplikovaná technológia s názvom Cookies. Definíciu cookies si môžete prečítať v článkoch The Cookie Law Explained a Cookies. Aktuálne cookies v projekte How to ... používajú riešenia tretích strán. Projekt How to ... momentálne priamo cookies nevyužíva na spracovanie informácií o návštevníkoch. V projekte How to ... sú umiestnené reklamy a analytické nástroje od spoločnosti Google, ktoré používajú Cookies.

Ciele do budúcna, reklama a sponzorng

V čase krízy zaniká denne množstvo webov, ktoré poskytujú bezplatné postupy, návody, tutoriály a rôzne užitočné rady pre prácu s modernými technológiami. Výnimkou nie je ani populárna encyklopédia Wikipedia, ktorá každý rok prosí svojich používateľov o finančné dary pre fungovanie projektu.
Autor projektu venoval obrovské množstvo času (stovky hodín) a odborných skúseností, ktorých hodnota je nevyčísliteľná v snahe pomôcť iným, nehovoriac o viac ako 10 rokoch financovania a vývoja celého projektu (vrátane predchádzajúcich projektoch a množstve ďalších) z vlastných peňazí.
Rovnako aj projekt How to ... vyžaduje ročne stovky eur na svoj chod, rozvoj a údržbu. Len vďaka tomu čitateľom bezplatne poskytuje obsah rôzneho odborného charakteru a know-how. Projekt môžete podporiť prostredníctvom reklamy, sponzoringu alebo aktívnou návštevnosťou.
Ciele do budúcna a súčasné aktivity v rámci projektu:
  • web hosting projektu,
  • tvorba nových článkov a údržba projektu,
  • priebežná kontrola a aktualizácia článkov,
  • vytvorenie multi-jazykového fóra pre širší záber projektu,
  • priebežná kontrola fóra a komentárov,
  • umiestnenie projektu na samostatnú doménu a správa novej domény,
  • viac GB priestoru - pre články, obrázky a fórum,
  • hardvér a softvér pre zálohu, údržbu, testovanie a vývoj,
Za akýkoľvek druh podpory rozvoja tohto projektu autor vopred ďakuje.

Stránka pravdepodobne neexistuje alebo ...

Ak čitateľ po kliknutí na odkaz nájde namiesto článku text "Stránka pravdepodobne neexistuje alebo bol zmenený názov článku. Skúste použiť vyhľadávanie.", znamená to, že článok buď zmenil názov alebo odkaz bol na predchádzajúcej, už nepodporovanej doméne. Články, ktoré boli zverejnené na stránkach projektu How to ..., pokiaľ neporušovali autorské práva alebo pravidlá pre tvorbu obsahu by mali stále existovať, ale už pod novým názvom. Pre ich nájdenie môže návštevník použiť vyhľadávanie.

O autorovi

Autor projektu PhDr. Matej Lednár, PhD. sa zaujíma o informačné technológie už od detstva, a aj keď sa s ICT dostával do kontaktu v rôznych podobách, nikdy túto oblasť profesionálne nevyštudoval. V rámci svojej odbornej praxe pôsobil vo viacerých medzinárodných spoločnostiach na rôznych pracovných od PC technika, cez administrátora, programátora až po manažéra. O počítače sa zaujímal ešte pred tým ako dostal svoj prvý počítač Atari 800 XE. Postupne spoznal viacero programovacích jazykov, z ktorých na profesionálnej úrovni používal najmä front-endové technológie a frameworky, medzi ktoré patria JavaScript, DOM, HTML, CSS, XML, AJAX, JSON, Dojo či jQuery pričom sa nevyhol ani jazykom PHP, MySQL a Java.
Postupne spoznával IT komunitu, pracoval na viacerých softvérových projektoch, niekoľko rokov písal publikácie a články pre médiá. Vyštudoval manažment, marketing a logistiku. Popri tomu sa snaží neustále prezentovať svoje vedomosti, cez odborné prednášky, publikovanie či prostredníctvom svojich projektov, medzi ktoré patrí aj How to ... .

Záver

Autor verí, že sa tieto stránky stanú dobrým pomocníkom, ako aj zdrojom užitočných informácií, a pomôžu tak v odbornom raste záujemcom o spoznávanie sveta informačných technológií.


Internal,rôzne

Comments

Berry Hawk 19.02.2013 16:24 "Keďže autor presadzuje používanie moderných technológií, v duchu tejto filozofie je aj projekt How to ..., vytvorený iba pre nové prehliadače." Takže človek so starším prehľiadačom sa o výhodách tých nových asi z Vašej stránky nedozvie, čo? LAME!
Autor 20.02.2013 12:09 Keďže jadro webu tvorí jazyk HTML, text bude vždy zobrazený. Nefunkčné môžu byť niektoré prvky jazyka JavaScript (napríklad nemožnosť odoslať formulár) a nesprávny layout (zobrazenie) webu. Problémy môžu mať najmä používatelia Internet Explorera 6 a 7 a starších mobilných operačných systémov. Ide o minoritu, pre ktorú nemá význam vytvárať špeciálne verzie. Z hľadiska bezpečnosti je v ich záujme, aby upustili od používania starých verzií internetových prehliadačov a prešli na najnovšie verzie.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest