×
Creating solutions

Nový Dojo parser má zlepšenú podporu funkcie require()

S príchodom novej verzie Dojo sú k dispozícii aj nové prvky zjednodušujúce tvorbu aplikácií. Jedným z týchto prvkov je aj automatické nahrávanie modulov použitých v markupe. Ak programátor používa deklaratívne zápisy, nemusí už zapisovať moduly použité v markupe do funkcie require().
Uvedená novinka platí pri použití vlastnosti parseOnLoad, kedy sa automaticky nahrajú moduly z atribútov data-dojo-props a data-dojo-mixins. Potom už zápis do funkcie require() nie je potrebný.
Príklad: Zápis widgetu s hodnotou "dijit/form/TextBox" vo funkcii require().
1
2
3
4
5
6
7
8
<input type="text" name="demo" data-dojo-type="dijit/form/TextBox"/>
<script>
require(["dojo/ready", "dijit/form/TextBox", "dojo/parser"],
function(ready) {
ready(function() {
});
});
</script>
Príklad: Zápis widgetu bez hodnoty "dijit/form/TextBox" vo funkcii require().
1
2
3
4
5
6
7
8
<input type="text" name="demo" data-dojo-type="dijit/form/TextBox"/>
<script>
require(["dojo/ready", "dojo/parser"],
function(ready) {
ready(function() {
});
});
</script>

Záver

Novinka sprehľadňuje zápis funkcie require() čo zjednodušuje kontrolu poradia zápisov jednotlivých modulov. Ak je použitý zápis isDebug : true, v konzole sa pri vynechaní zápisu vo funkcii require() zobrazí správa typu Warning. V uvedenom príklade sa zobrazí správa: "WARNING: Modules being Auto-Required: dijit/form/TextBox". Vďaka zobrazenému hláseniu je možné rýchlo zistiť či bol modul nahratý.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 6.4.2013
Kategória: Dojo
Značky: programovanie, dojo, dojo/parser, isdebug


Dojo,programovanie,dojo,dojo/parser,isDebug
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest