×
Creating solutions

Nový blog a nový web

V minulosti som už viac krát písal, že by som bol rád, ak by bolo How to ... na samostatnej doméne. Konečne sa tak stalo a How to ... nájdete na how-to.sk.
V súvislosti s novým webom tam rovnako bude pokračovať aj môj oficiálny blog, kde sa bude snažiť publikovať svoje návrhy a odporúčania na zlepšenie zväčša súvisiace so životnými situáciami a aktuálnym dianím doma a vo svete.
Starý web How to ... zatiaľ ponechávam aktívny, keďže je tu cez 500 článkov s rôznou tematikou a rôznymi riešeniami.


Internet,blog,nový blog,nový web
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest