×
Creating solutions

Ng serve hlási Could not find module "@angular-devkit/build-angular"

Pri inštalácii a konfigurácii prostredia pre Angular som narazil na problém so spustením projektu. Po zadaní príkazu ng serve som dostal chybové hlásenie Could not find module "@angular-devkit/build-angular".
Pritom som postupoval štandardne čo je vidieť nižšie.
Príklad: Postup vytvorenia a spustenia projektu.
1
2
3
4
npm install -g @angular/cli
ng new demo-app1
cd demo-app1
ng serve
Na internete bolo množstvo riešení no ani jedno mi nefungovalo. Angular som už toľko krát nainštaloval a odinštaloval, že už sa mi to stalo rutinnou záležitosťou.
Nakoniec som našiel riešenie, ktoré sa mi moc nepáčilo, keďže rád pracujem s najnovšími vecami. Tým funkčným riešením bolo odinštalovanie Current verzie a nainštalovanie LTS verzie. Po tomto úkone mi už všetko išlo.

Záver

Problém s Node.js som nemal prvý krát, kedy nová verzia mi "odpálila" veci, ktoré mám nakonfigurované pre vytváranie buildov.


Node.js,node,Node.js,ng,ng serve,ng new,npm install,Angular,app,create
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest