×
Creating solutions

Naming conventions - názvy tried a identifikátorov - časť 2 (CSS)

V prechádzajúcom článku som sa venoval spôsobu rozlíšenia názvov tried od identifikátorov. Tento článok vychádza opäť z praxe, ale inšpiráciou mi bol môj kolega David, ktorého šikovné postrehy na aktuálnom projekte boli dôvodom vzniku tohto článku.
Prvým dobrým tipom je vyhýbať sa názvom, ktoré reprezentujú aktuálnu pozíciu v layoute. V mojom prípade išlo o názov leftNavigationPanel. Aj keď tento navigačný panel bude pravdepodobne vždy vľavo, v budúcnosti sa jeho umiestnenie môže zmeniť, napríklad vpravo. Z tohto dôvodu som navrhol zmenu názvu na mainNavigationPanel. V markupe tak v prípade zmeny pozície navigačného panela nebude "svietiť" názov s umiestnením iným, ako je v skutočnosti.
Druhým výborným postrehom bolo odstránenie súčasných farebných označení tlačidiel. Dôvodom je skutočnosť, že už sme dostali definovanie jednotlivých akcií, ku ktorým prislúchajú aj jednotlivé tlačidlá. Z tohto dôvodu sme navrhli zmeny tried s názvami blue, green, white atď. na názvy create, edit, apply, cancel atď. Odpadá tým závislosť na farbách a mení sa len farba jednotlivým akciám, ktoré zostanú nemenné, resp. zmena názvu akcie je oveľa menej pravdepodobná ako zmena farebnej schémy.

Záver

V budúcnosti očakávam, že nájdeme ešte množstvo vecí, ktoré sa dajú zlepšiť aj z pohľadu CSS. A aké návrhy a zlepšenia ste použili vy? Podeľte sa o ne prostredníctvom komentára.


CSS,programovanie,naming conventions,class,id
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest