×
Vytvárame riešenia

Naming conventions - Názvy identifikátorov časť 2

Nedávno pri jednom kurze som si spomenul, prečo je vhodné písať niektoré premenné neurčito a ako to môže neskôr pomôcť pri úpravách v kóde. Asi každý programátor chce mať prehľad o premenných a ich obsahu a preto často dáva premenným aj súvisiace názvy. No môže nastať situácia, kedy hodnota premennej môže reprezentovať dáku entitu v inom prostredí.
Príklad: Príklad významového pomenovania premenných.
1
2
private $_table_people = "people";
private $_table_comments = "comments";
Aj keď kód vyzerá dobre a prehľadne, v budúcnosti môžu nastať zmeny napríklad v názvoch databázových tabuliek. Programátor by v takomto prípade zmenil iba názvy tabuliek no nie premenných.
Príklad: Príklad zmeny v DB.
1
2
private $_table_people = "customers";
private $_table_comments = "reviews";
Prečo nebola vykonaná aj zmena názvov premenných? Je možné, že rozsah použitia, typ programovacieho jazyka a použité IDE by takúto zmenu nebolo schopné stopercentne vykonať a hromadná zmena názvu premenných by mohla vytvoriť bugy, napríklad premenovaním premenných typu $_table_comments_external. Z tohto pohľadu je možno vhodné použiť menej akceptovaný spôsob a to cez všeobecné názvy.
Príklad: Použitie všeobecných názvov premenných.
1
2
private $_table_1 = "customers";
private $_table_2 = "reviews";
Aj keď je v tomto prípade kód menej prehľadný, lebo bude potrebné vždy vyhľadať čo je $_table_1 a $_table_2, pri zmene názvov hodnôt, ktoré reprezentujú entity iných systémov, je to užitočný spôsob ako sa vyhnúť neplatným názvom premenných.

Záver

A čo vy, ako by ste riešili takýto problém?


Programovanie,PHP,JavaScript,naming conventions,premenné,coding style
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších