×
Creating solutions

Naming conventions - Názvy identifikátorov časť 2

Nedávno pri jednom kurze som si spomenul, prečo je vhodné písať niektoré premenné neurčito a ako to môže neskôr pomôcť pri úpravách v kóde. Asi každý programátor chce mať prehľad o premenných a ich obsahu a preto často dáva premenným aj súvisiace názvy. No môže nastať situácia, kedy hodnota premennej môže reprezentovať dáku entitu v inom prostredí.
Príklad: Príklad významového pomenovania premenných.
1
2
private $_table_people = "people";
private $_table_comments = "comments";
Aj keď kód vyzerá dobre a prehľadne, v budúcnosti môžu nastať zmeny napríklad v názvoch databázových tabuliek. Programátor by v takomto prípade zmenil iba názvy tabuliek no nie premenných.
Príklad: Príklad zmeny v DB.
1
2
private $_table_people = "customers";
private $_table_comments = "reviews";
Prečo nebola vykonaná aj zmena názvov premenných? Je možné, že rozsah použitia, typ programovacieho jazyka a použité IDE by takúto zmenu nebolo schopné stopercentne vykonať a hromadná zmena názvu premenných by mohla vytvoriť bugy, napríklad premenovaním premenných typu $_table_comments_external. Z tohto pohľadu je možno vhodné použiť menej akceptovaný spôsob a to cez všeobecné názvy.
Príklad: Použitie všeobecných názvov premenných.
1
2
private $_table_1 = "customers";
private $_table_2 = "reviews";
Aj keď je v tomto prípade kód menej prehľadný, lebo bude potrebné vždy vyhľadať čo je $_table_1 a $_table_2, pri zmene názvov hodnôt, ktoré reprezentujú entity iných systémov, je to užitočný spôsob ako sa vyhnúť neplatným názvom premenných.

Záver

A čo vy, ako by ste riešili takýto problém?


Programovanie,PHP,JavaScript,naming conventions,premenné,coding style
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest