×
Creating solutions

Metóda split() v jazyku JavaScript

Metóda split() umožňuje na základe regulárneho výrazu alebo reťazca, ktorý slúži ako oddeľovač, vytvoriť zo zdrojového reťazca jedno alebo viac prvkové pole. Nepovinný argument separator môže byť reťazec alebo regulárny výraz. Nepovinný argument limit definuje počet rozdelení pre vytvorenie prvkov poľa. Ak nie je uvedený žiaden argument, reťazec bude konvertovaný na jednoprvkové pole.
Formát zápisu
var Arr = string.split([separator][, limit]);
Pri použití argumentu limit budú prvky vytvárané zľava, teda od začiatku reťazca. Prvý prvom bude v poli pod indexom 0, druhý prvom bude v poli pod indexom 1, atď.
Príklad: Rozdelenie reťazca štyri prvky.
1
2
3
4
var cars = "Audi, BMW, Ford, Mercedes";
var cars = cars.split(",");
// ["Audi", " BMW", " Ford", " Mercedes"]
Príklad: Rozdelenie reťazca na dva prvky (použitý limit počtu rozdelení).
1
2
3
4
var cars = "Audi, BMW, Ford, Mercedes";
var cars = cars.split(",", 2);
// ["Audi", " BMW"]
Príklad: Bez použitia argumentov vznikne jeden reťazec.
1
2
3
4
var cars = "Audi, BMW, Ford, Mercedes";
var cars = cars.split();
// ["Audi, BMW, Ford, Mercedes"]
Príklad: Použitie regulárneho výrazu pre vytvorenie poľa písmen.
1
2
3
4
var mixedString = "a-1b-3c-8d-12e-48";
var numbers = mixedString.split(/-\d+/g, 5);
// ["a", "b", "c", "d", "e"]

Záver

Internetové prehliadače v metóde split() nesprávne spracovávajú skupiny zachytávania (capturing parentheses). Z tohto dôvodu je vhodné aby regulárny výraz v metóde split() neobsahoval skupiny pre zachytávanie reťazcov.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 23.12.2012
Kategória: JavaScript
Značky: programovanie, javascript, regexp, split


JavaScript,programovanie,JavaScript,regexp,split
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest