×
Creating solutions

Meta zápis content-language už nie je podporovaný

V dokumentoch HTML vo verzii HTML 4 a XHTML bolo možné pre deklarovanie jazyka, v ktorom je dokument napísaný, používať meta zápis content-language. V súčasnosti tento zápis už nie je podporovaný a pri validácii dokumentu s týmto meta zápisom validátor zobrazí hlásenie: Using the meta element to specify the document-wide default language is obsolete. Consider specifying the language on the root element instead.
Príklad: Nepodporovaný zápis deklarácie jazyka v dokumentoch HTML.
1
<meta http-equiv="content-language" content="sk"/>
Deklarácia jazyka, v ktorom je dokument napísaný, sa má vykonať v koreňovom elemente dokumentu. Pre dokumenty HTML5 je to element <html>.
Príklad: Deklarovanie jazyka v dokumente HTML5.
1
<html lang="en">

Záver

Deklarovanie jazyka v dokumente HTML5 sa vykonáva cez atribút lang. Zoznam platných hodnôt pre atribút lang sa nachádza v dokumente IANA Language Subtag Registry. Viac informácií o deklarácii jazyka v dokumentoch HTML sa nachádza v návrhu Declaring language in HTML.


HTML,XHTML,programovanie,HTML,error
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest