×
Creating solutions

McAfee vypína Real-Time Scanning

Posledné dni mi začal McAfee LiveSafe zobrazovať hlásenie: Real-Time Scanning off, čím vypínal Real-Time Scanning. Následne oznamuje, že ochrana počítača nie je kompletná. Pre odstránenie tohto problém žiaľ nestačí zapnúť komponent Real-Time Scanning, keďže je hneď vypnutý.
Pre odstránenie tohto problém je potrebné vykonať aktualizáciu McAfee LiveSafe, ktorá po dokončení aktivuje Real-Time Scanning.
Obrázok: Zapnutie aktualizácie McAfee LiveSafe.
Zapnutie aktualizácie McAfee LiveSafe.
Zapnutie aktualizácie McAfee LiveSafe.
Aktualizovať McAfee LiveSafe je možné cez Taskbar, pravým tlačítkom nad ikonou McAfee vyvolať menu a kliknúť na položku Check for updates.

Záver

Verím, že vám tento článok pomohol odstrániť uvedený problém.


Softvér,McAfee,McAfee LiveSafe,antivírus,Real-Time Scanning,problém
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest